Hopp til innhold

Tre personer har krysset grensen til Russland ulovlig

En person krysset i slutten av juli grensen mellom Norge og Russland ulovlig.

– Ulovlig grensekryssing skjer til tider, men siden Russlands invasjon i Ukraina har vi ved tre tilfeller opplevd at personer har tatt seg over til russisk side ulovlig uten å bli returnert.

Det forteller seksjonsleder for grense og utlendingskontroll, Gøran J. Stenseth i Finnmark politidistrikt.

Det var nettstedet The Independent Barents Observer som meldte om grensepasseringen først gjennom anonyme kilder. Nå bekrefter politiet at det stemmer.

– Vi opplever at krigen fører til en økt interesse for grenseområdene, og at flere personer tiltrekkes eller fasineres av dette og oppsøker grenseområdene med ønske om å dra til Russland, sier Stenseth.

I tillegg til den ulovlige passeringen i juli, er det altså to personer til som har gjort det samme – og flere som har forsøkt å passere.

– Politiet og grensevakten har avverget en rekke tilfeller og bortvist personer som har ytret et ønske om å dra over til Russland på ulovlig vis.

Politiet i Finnmark opplyser at når en slik ulovlig kryssing skjer, har ikke norske grensevakter myndighet til å forfølge personen inn i Russland og forholder seg til bilaterale avtaler med russiske myndigheter.

Siden invasjonen av Ukraina har de tre personene ikke blitt tilbakeført.

– Det er viktig å presisere at dersom man tar seg ulovlig inn i Russland er det brudd på russisk lovgivning og man risikerer med stor sannsynlighet straffeforfølgning i Russland.

Politiet opplyser om at det er snakk om både norske og utenlandske statsborgere. Utover det ønsker de ikke å opplyse noe om personene. Norske statsborgere blir fulgt opp av norsk UD.

Grense Jakobselv
Foto: (ARKIV) Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK