Hopp til innhold

Tre av fire blir hjemme

Selfangere dropper årets fangst - mener de får for lite penger fra staten.

Illustrasjonsbilde: Sel
Foto: Frank Parker

Tre av de fire selfangstskutene som skulle delta i årets selfangst i Vesterisen kommer ikke til å gå på fangst. Selfangerne mener det statlige tilskuddet er for lite, og at de vil gå med underskudd dersom de deltar. Det forteller Tor Are Vaskinn i Fiskebåtredernes Forbund.

- Det er de økonomiske rammevilkårene som er for dårlige i forhold til at det ikke lenger er lov å fangste Klappmyss og at skinnprisene er betydelig redusert i forhold til i fjor, sier Vaskinn.

Også selfangsten rammes nå av finanskrisen. Tilskuddsordningen til selfangerne er blant annet basert på en prosentandel av det de får for skinnet de selger.

Vanskeligere å tjene penger

Fordi prisen på selskinn nå er gått betraktelig ned på verdensmarkedet, blir også statsstøtten mindre.

- Det er samme opplegget som i fjor, men da var prisene mye høyere. Det vil si at det blir enda vanskeligere å tjene penger i år, sier Vaskinn.

Selfangstskuta Havsel var den eneste som gikk på fangst i fjor. De fikk bare fange voksen Grønlandssel, og ikke Klappmyss som det var mest av. Resultatet var 1260 dyr og et underskudd på flere hundre tusen kroner.

Les også: EU tar selens parti

Lettere å vinne i Lotto

Hver skute har i år en totalramme på 3,25 millioner kroner. Dette maksbeløpet er umulig å oppnå når begrensninger på hva som kan fanges er så store sier selfanger Bjørne Kvernmo.

- Det er lettere å vinne 3,25 millioner i Lotto. Tilskuddet er jo det samme som i fjor, og det er for dårlig, sier Kvernmo.

Hver skute er sikra et minstebeløp på 1,4 millioner kroner, men dette er altså ikke nok, mener selfangerne.

Skal oppmuntre fiskerne

Avdelingsdirektør Vidar Landmark i Fiskeridepartementet kommenterer saken slik.

- Det har vært et ønske fra myndighetene og fra fiskerne selv at man kan komme frem til et støtteopplegg som oppmuntrer til å få større verdi ut av fangsten. Derfor ble det da innført en sånn verdibasert tilskudd som skal oppmuntre fiskerne til å skaffe lønnsomhet i fangsten, sier Ladmark.