Torsken-basseng klar før jul

Ved Medby oppvekstsenter i Torsken er bassenganlegget klart for ny bruk, to år etter at det var i så dårlig forfatning at det måtte stenges, skriver Folkebladet. Tross trang økonomi har kommunen prioritert å ruste opp bassenget, dusjer og garderober for vel 6 millioner kroner. Næringslivet i området har bidratt med en halv million kroner. Meninga er at bygdefolk i søndre Torsken kan ta bassenget i bruk før jul.