Hopp til innhold

To milliarder til veiutbedring

Regjeringen går inn med to milliarder kroner til rassikring av RV94 ved Hammerfest, og RV45 ved Kløfta, sør for Alta. Hoveddelen av pengene til RV94 går til tunnelbygging ved en svært rasutsatt veistrekning sør for Hammerfest.