Hopp til innhold

Tillater fiske med not i Altaelva

Fylkesmannen og Alta laksefiskerinteressentskap åpner for garnfiske i munningen av Altaelva etter meldinger om store mengder rømt oppdrettslaks.

Oversiktsbilde Alta, sett fra Saga

Frykt for oppgang i Altaelva gjør at det åpnes for fiske med kilenoter i munningen.

Foto: Marte Lindi

– Vi vil tillate dette for å se om det går mye oppdrettslaks opp i elvesystemet. Da vil det jo være viktig å vurdere om det er en overvekt av villaks som går opp eller om det er oppdrettslaks, sier seksjonsleder hos fylkesmannen i Finnmark, Geir Østereng.

Miljøavdelingen hos fylkesmannen mener den rømte oppdrettslaksen stammer fra Grieg Seafoods anlegg i Øksfjorden.

– Og rømt oppdrettslaks kan jo vandre ganske langt og etter hvert begynne å spre seg i fjordsystemet, slik at det blir observert flere steder er vel ikke overraskende, sier han.

Rømt laks

Miljøavdelingen hos fylkesmannen mener den rømte oppdrettslaksen stammer fra Grieg Seafoods anlegg i Øksfjorden. Bildet er fra i fjor da det ble fisket rømt oppdrettslaks i Altafjorden.

Foto: Kai-Erik Bull

Nesten 600 laks er rapportert gjenfanget i Loppa. Frykt for oppgang i Altaelva gjør at det åpnes for fiske med kilenøter i munningen.

Leder i Alta laksefiskerinteressentskap, Tor Erland Nilsen, er svært engstelig for Altaelva.

Han mener nå Grieg Seafood må på banen.

– Man hadde jo forventet at de har en beredskapsordning når tings skjer, at de iverksetter tiltak og at de berørte varsles om hva som skjer og holdt orientert om saken. Så langt har det vært veldigs tilfeldig. Vi har ikke hørt noe, fylkesmannen visste ingen ting, så det er jo veldig skuffende at de ikke håndterer dette.

Grieg Seafoods sier de ikke kan utelukke at dette er fra deres anlegg, og at de ikke er kjent med andre rømminger i området enn deres egen i Øksfjord.