Frykter barn blir sendt hjem til voldelige foreldre

Mishandlede barn kan bli sendt tilbake til sine voldelige foreldre på grunn av manglende legeundersøkelser, frykter politimester i Troms, Ole B. Sæverud.

Barnehuset Hamar

Barn som ikke blir undersøkt ved barnehusene kan bli sendt tilbake til sine voldelige foreldre. Politiet, Barnehuset og Helse Nord, mener saken er alvorlig.

Foto: Brenden, Jo E. / SCANPIX

Årsaken til dette er at Universitetssykehuset Nord-Norge mangler kapasitet til å foreta lovpålagte undersøkelser.

Kan bli sendt tilbake til vold

Alle barn som blir avhørt av dommere ved landets barnehus, har krav på å bli undersøkt av barnelege med spesialkompetanse. Blåmerker, sår og andre spor etter mishandling kan være det som gjør at ungene blir trodd i en rettssak.

Politimester i Tromsø, Ole B. Sæverud, er bekymra over at ikke alle barna blir undersøkt.

Ole B. Sæverud

Politimester Sæverud er bekymret for at ikke alle barn som skal undersøkes blir det.

Foto: NRK

– Det er viktig å få ungene undersøkt så fort som mulig. Det er ofte få bevis, og de må sikres så fort som mulig, sier Sæverud.

Han frykter at barn som melder fra om overgrep risikerer å bli sendt tilbake til mishandlerne fordi fysiske bevis ikke blir undersøkt.

– Krevende undersøkelser

Barneavdelinga ved Universitetssykehuset Nord-Norge har utdannet mange av legene innen rettsmedisin, og flere barn blir undersøkt nå enn før (se tabell nederst i saken).

Men avdelingsleder Marianne Nordhov sier de sliter med å få undersøkt ungene tidsnok.

Marianne Nordhov

Marianne Nordhov ved barneavdelinga på UNN mener de trenger en ekstra legestilling for å gjøre de nødvendige undersøkelsene.

Foto: Ørjan Hansen, NRK

De har et kapasitetsproblem både fordi antallet undersøkelser har økt og fordi dette er en spisskompetanse som det tar tid å utdanne folk til.

– Denne typen undersøkelser er krevende, sier hun.

– Det tar tid, og det er et svært merarbeid i etterkant. Man trenger en ekstra legestilling for å kunne imøtekomme dette behovet i ettertid.

Alvorlig problem

Fagsjef i Helse Nord, Jan Norum, mener det er alvorlig at ikke alle barna får den undersøkelsen som kreves.

– Men å undersøke nesten alle barn, er ikke bra nok, mener fagsjef i Helse Nord, Jan Norum. Han mener UNN har et ansvar og dersom de ikke kan gjøre det må de få andre til å foreta undersøkelsene. Det er i oppdraget de har fått fra oss, sier han.

– Det er alvorlig at ikke alle barna får den undersøkelsen som kreves, sier han.
Han forsikrer at de vil følge dette opp.

Antall undersøkelser ved barnehuset i Tromsø

Årstall

Antall undersøkelser

2009

17

2010

27

2011

40

2012

66

2013

72 (per 9. desember)