Barentshavet blir kaldere

Fisken flytter seg lenger sør i Barentshavet med nedgangen i temperaturen.

torsk

Flytter på seg: Lavere temperatur gjør at fisken trekker sørover.

Foto: Joachim S. Müller / Flickr.com

Temperaturen endres fordi det er naturlige svingninger i havet, og de har ført til at det er blitt kaldere de siste 5–6 årene, sier Randi Ingvaldsen i Havforskningsinsituttet.

Ifølge Havforskningsinstituttet vil temperaturene i havet på lang sikt bli høyere på grunn av den menneskeskapte oppvarmingen.

Temperaturnedgang

Men de neste tiårene vil Barentshavet gå fra en av sine varmeste perioder til en kaldere periode.

Og slike endringer har konsekvenser.

– Når det blir varmt er ikke temperaturen en begrensning lenger. Fisken går ikke nødvendigvis langt nord fordi det er varmt, men da kan den gå hvor den vil. Og de siste årene har det jo vært så varmt i Barentshavet at for eksempel torsk kan gå mer eller mindre hvor den vil.

– De siste årene har det også vært observert noen av de nordligste bestandene av torsk noensinne. Og klimaet, eller havtemperaturen, er én av de årsakene som er med på å gjøre at fisken står så langt nord som den gjør, sier Ingvaldsen.

Fiskere rustet for endringer

Til tross for dette frykter ikke regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hermod Larsen, for fisket i Barentshavet. Han mener at fiskeriflåten er bedre rustet enn noen gang til å møte temperaturendringene.

– Nå snakker vi helt marginalt, om en grad eller så, men det betyr selvfølgelig som havforskningen sier at da vil veksten bli noe lavere.

– Men det er flere elementer som gjør noe med biomassen i havet, og det er jo blant annet det at vi nå har fått god kontroll på det ulovlige uttaket av fisk, som gjør at det blir mer fisk til fordeling. Derfor er vi bedre skodd nå når det blir litt kaldere enn vi var ved forrige syklus, sier Larsen.