Sykefraværet skal ned

Tromsø og Harstad er blant de 31 kommunene som skal delta i et nasjonalt prosjekt for å få ned sykefraværet. Felles for alle disse kommunene er at sykefraværet er på over ti prosent. Det er KS og NAV som står bak prosjektet. Dersom Tromsø klarer å redusere fraværet med et prosentpoeng, kommer kommunen til å spare over 15 millioner kroner i året.