Hopp til innhold

Studier i utlandet øker jobbmulighetene dine

Ergoterapistudentene fra UiT – Norges arktiske universitet lagde hjelpemidler av papp og mel, og overbeviste tidligere prostituerte om at menn kan være trivelige. Det gjør dem mer ettetraktede på arbeidsmarkedet.

Victoria falls

José Grolid Eliassen (fra venstre), Daniel Vestgård, Line Johanne Tønnessen, Terese Wulff, Åse Jeanette Haaland og Even Elias Edvardsen sammen med guiden sin da de besøkte Victoriafallene i Kazangula i Zambia.

Foto: Privat

Hjelpemidler av papp

Åse Jeanette Haaland lager hjelpemidler til funksjonshemmede av papp.

Foto: Privat

– Dette har vi aldri gjort før, så det blir spennende, sier Line Johanne Tønnessen.

Hun er i Livingstone, hovedstad i den sørlige provinsen i Zambia. Sammen med medstudent Åse Jeanette Haaland skal de lage hjelpemidler til opptreningen av barn med brudd- og nerveskader, av blant annet papp, lim og vann.

Før jul var de to ergoterapistudentene fra UiT – Norges arktiske universitet i Livingstone på utveksling i 12 uker, sammen med José Grolid Eliassen, Even Elias Edvardsen, Daniel Vestgård og Terese Wulff.

Stoler av papp

Slik ble stolene ergoterapistudentene laget av papp og papir.

Foto: Privat

– Det var en utfordring å være kreativ og tenke enkelt med de ressursene vi hadde der nede, forteller José Grolid Eliassen.

Sammen med Daniel Vestgård brukte han først noen uker sammen med Response Network, en organisasjon som reiser rundt i landsbyene rundt Livingstone for å hjelpe innbyggerne med å starte egne selvhjelpsgrupper. Idrettslag, kokkegrupper, grupper som dyrker egen mat, eller grupper som jobber med kvinners rettigheter. De resterende ukene jobbet de med å lage hjelpemidler til folk med funksjonshemninger. Ved hjelp av gamle planker og en eldre sag.

Se video av noen av studentenes opplevelser i Zambia:

Bli med Jose Grolid Eliassen, Even Elias Danielsen, Daniel Vestgård, Line Johanne Tønnesen, Åse Jeanette Haaland og Terese Wulff på utplassering i Zambia på utplassering som en del av ergoterapistudiet ved UiT - Norges arktiske universitet.

José Grolid Eliassen og Daniel Vestgård endte med å kjøre flere timer rundt i bushen i Zambia. Redigerin: Even Elias Edvardsen og Petter Strøm/NRK

Mange tusen reiser ut

UiT hadde i 2014 180 studenter som var tre eller flere måneder i utlandet som en del av sine studier.

– Utvekslingsopphold styrker studiene ved at studentene tilegner seg utvidet faglig kompetanse. I tillegg gir slike opphold økt sosial og kulturell forståelse, sier Sigrid Ag, leder for seksjon for internasjonalisering av studier ved universitetet.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er veldig positiv til utveksling.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Totalt i Norge var det nesten 17 000 studenter som valgte å ta et helt studie i utlandet studieåret 2013/14, et tall som har økt siden 2007, da under 12 000 studenter valgte å studere utenlands. Cirka 5 700 studenter valgte forrige studieår å ta deler av studiet utenlands

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er tydelig på at han ønsker at så mange som mulig reiser utenlands for å studere.

De som har hatt utenlandsopphold og har sin grad fra et norsk lærested kommer raskere i arbeid enn andre

Jannecke Wiers-Jenssen

– At mange studenter tar et semester eller en grad i utlandet øker studentenes og Norges kompetanse. Man lærer nye språk og nye kulturer, og man rustes til en karriere på det globale arbeidsmarkedet. Med mer utveksling blir det lettere for norske forskere å danne og samarbeide i internasjonale nettverk. Kort sagt gir internasjonalisering av utdanning viktige bidrag til arbeidslivet og samfunnet som det er vanskelig å opparbeide seg på andre måter enn gjennom studieopphold i andre land, sier Isaksen til NRK.

Utviklingen for utveksling

Grafen viser utviklingen i antall studenter som velger å ta hele eller deler av sin utdanning i utlandet.

Foto: Regjeringens tilstandsrapport for høyere utdanning

Derfor jobbes det målrettet for å få flere til å ta deler av studiene i utlandet. Ifølge regjeringen skal alle de offentlige høyere utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at studenter som ønsker det skal få mulighet til å ta en del av graden i utlandet. For å få dette til gir regjeringen blant annet pengestøtte til universitetene og høyskolene for hver utvekslingsstudent de har, både innreisende og utreisende studenter.

– Vi jobber tett mot fakultetene for å styrke og kvalitetssikre utvekslingssemestrene hos våre partnere. En naturlig del av denne jobben er å informere studentene godt om mulighetene for et utvekslingssemester, og forhåndsgodkjenne emner som skal tas hos våre partnere slik at disse enkelt kan innpasses i vitnemålet som utstedes av UiT, sier Sigrid Ag på Universitetet i Tromsø

– Vi var nødt til å tilpasse oss

Jose og sola

José Grolid Eliassen viser frem sola, som ifølge han og Daniel Vestgård er eksepsjonelt vakker i Zambia.

Foto: Privat

UiT har hatt utveksling til Zambia siden 1995. Til sammen har 64 ergoterapistudenter vært i Livingstone.

– Norge blir mer og mer flerkulturelt, og når vi skal ut i arbeidslivet vil vi nok møte mange forskjellige mennesker fra forskjellige kulturer. En av årsakene til at jeg ønsket å reise til Zambia var for å kjenne litt på følelsene ved å være en som er nødt til å tilpasse meg et annet land og en annen kultur, sier ergoterapistudenten Terese Wulff.

Sammen med Even Elias Edvardsen var hun en del av prosjektet WayaWaya i Livingstone. Et prosjekt som skal gi tidligere prostituerte en mulighet til å komme seg ut i vanlig arbeid.

– Det viktigste var å sørge for at kvinnene får nødvendig arbeidslivserfaring, utdanning og en inntekt de kan forsørge seg selv og sine familier med. I tillegg handlet det om å bygge tillit, forteller Even.

– Jeg var den eneste mannen i WayaWaya, og måtte derfor være ekstra bevisst på min oppførsel. Kvinnene i prosjektet har gjerne et dårlig inntrykk av menn.

Da de tre månedene var over hadde Even fått sitt eget navn på det lokale språket tonga: «Cholwe», den heldige.

WayaWaya

To av de tidligere prostituerte kvinnene som nå jobber i WayaWaya.

Foto: Privat

Utveksling kan lønne seg

Jannecke Wiers-Jenssen er forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Hun har blant annet forsket på hvem som tar deler eller hele studie i utlandet, og hvilke fordeler det gir på arbeidsmarkedet dersom du har studert i utlandet.

– Å ha deler av utdanningen fra utlandet gir ikke noen stor lønnsmessig uttelling, men vi ser at de som har hatt utenlandsopphold og har sin grad fra et norsk lærested kommer raskere i arbeid enn andre, sier Wiers-Jenssen.

– Én mulig årsak er at det kan tenkes at arbeidsgivere vurderer at utenlandsoppholdet har gitt en tilleggskompetanse. En annen årsak kan være at de som har valgt å ta utdanning skiller seg fra dem som tar all utdanning i Norge, for eksempel når det gjelder personlighetstrekk som premieres i arbeidsmarkedet. For eksempel evne til å ta initiativ.

Trodde barna ble straffet for foreldrenes adferd

Ergoterapistudentene fra UiT tror de 12 ukene i Zambia ga dem mye viktig erfaring når de skal søke jobb.

– Personlig ble jeg tryggere på min rolle, og ikke minst mer tilpasningsdyktige. Når du er i et land som Zambia er vi nødt til å gå utenfor vår egen komfortsone og tenke utenfor boksen, sier Terese Wulff.

– Vi fikk drive mye arbeid direkte opp mot pasientene våre. Og i Zambia har de ikke så mange hjelpemidler, så de er avhengige av opptreningen vi kan gi dem for å fungere i hverdagen, sier Line Johanne Tønnessen.

Sammen med Åse Jeanette Haaland var Line utplassert på Livingstone general hospital. Kvinnene dominerte korridorene. Fedrene var på jobb, mens damene i huset måtte ta seg av barna, og ta dem med til sykehuset.

Under oppholdet møtte studentene også en del utfordringer når det kommer til tro, som de kanskje ikke ville opplevd i Norge.

– Mange trodde funksjonshemninger skyldes demoner, eller at barnas funksjonshemninger er en straff for ting foreldrene deres har gjort, sier Daniel Vestgård.

Storfamilien

José Grolid Eliassen hjelper barna i storfamilien han og Daniel Vestgård bodde i med å knuse stein.

Foto: Privat

På sykehuset i Livingstone var Line Johanne Tønnessen og Åse Jeanette Haaland nødt til å konfrontere pasientene med overtroen.

– Vi skal egentlig ikke trosse kulturen der vi er, men vi måtte informere dem om de medisinske aspektet. De nikket og smilte i alle fall da vi prøvde ga dem de medisinske forklaringene på funksjonshemningene, sier Åse.

I etterkant av Zambia-oppholdet har de seks studentene fra UiT også tatt med seg en del personlige erfaringer.

– Vi lærte oss å ikke ta oss selv så høytidelig. Vi ble mye ledd av og fikk mange forundrede blikk, sier Daniel Vestgård.

José Grolid Eliassen fikk merke det. Den lokale retten nshima, som lages av maismel og vann, spiste han mye av i løpet av de 12 ukene.

– Mot slutten av oppholdet nølte de ikke med å klype meg i siden og si at jeg hadde blitt feit.

– Men til syvende og sist tror jeg alle som skal jobbe med mennesker har godt av en periode i utlandet, sier Even Elias Edvardsen.

Zambiastudentene

Ergoterapistudentene José Grolid Eliassen (nederst fra venstre), Even Elias Edvardsen, Daniel Vestgård, Line Johanne Tønnessen, Åse Jeanette Haaland og Terese Wulff har vært i Zambia på utplassering som en del av ergoterapistudiet ved UiT–Norges arktiske universitet.

Foto: Petter Strøm / NRK