Hopp til innhold

Studie: Arktis varmes opp fire ganger raskere enn resten av jorda

Temperaturene i Arktis har steget nesten fire ganger raskere enn på resten av planeten de siste 40 årene, ifølge ny forskning.

Blomstrandbreen ved Kongsfjorden, Svalbard

En ny studie viser at Arktis varmes opp fire ganger raskere enn resten av kloden. Tidligere studier har konkludert med at Arktisk ble varmet opp mellom to og tre ganger raskere en resten av verden.

Foto: Eivind Molde / NRK

Tidligere studier har konkludert med at Arktis ble varmet opp mellom to og tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet.

Nå viser ny forskning at oppvarmingen i Arktis går enda raskere.

I en ny studie publisert i tidsskriftet Communications Earth & Environment analyserte forskere i Norge og Finland fire sett med temperaturdata gjennom flere tiår.

Tallene går tilbake til 1979, da satellittdata ble tilgjengelig.

Forskerne bak studien kom fram til at temperaturen i Arktis har økt med 0,75 grader Celsius per tiår. Dette er nesten fire ganger så raskt som på resten av kloden.

Nordpolen. Norsk Polarinstitutt. Kronprins Haakon.

Slik var isdekket på Nordpolen tidligere i sommer.

Foto: trine lise sviggum helgerud / trine lise sviggum helgerud

Resultatene antyder at selv de mest presise klimamodellene sannsynligvis undervurderer takten i oppvarmingen av Arktis.

– Det er gjengs i litteraturen at Arktis varmes opp rundt dobbelt så raskt som kloden, så for meg var det litt overraskende at vårt tall var så mye høyere, sier medforfatter Antti Lipponen fra det finske meteorologiske instituttet til NTB.

Les også Nest varmeste året i historien i Arktis: – Svært alvorlig

Lomvi på Svalbard

Klimamodeller underestimerer

– Det er interessante resultater og fint med en oppdatert analyse av de beste datasettene som finnes for Arktis.

Det sier forsker ved Meteorologisk institutt, Ketil Isaksen, om studien.

– Forskningen har brukt litt forskjellige datasett. De ser ganske samstemte i at oppvarming er enda større en det man tidligere har sett, og at klimamodellene ofte underestimerer den kraftige oppvarmingen i Arktis.

Ketil Isaksen

Ketil Isaksen forteller at oppvarmingen i Arktis er i en helt annen skala enn det man ser på Fastlands-Norge.

Foto: LINE NAGELL YLVISÅKER

Ifølge han har klimamodellene mest upresise der temperaturendringene er størst.

Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet, sier hurtigheten og styrken av endringene vil endre Arktis dramatisk.

I dagens situasjon med mange andre kriser, som energi, mat, transport og krig, er det en reell fare for at håndtering av klimakrisen blir prioritert lavere, sier han.

Han mener klimakrisen er en stor global utfordring som kun lar seg løse ved å redusere utslippene av drivhusgasser.

Jan-Gunnar Winther

Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis ved UiT – Norges arktiske universitet, sier at studien bekrefter at det blir sterkere oppvarming i Arktis.

Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

– Siden klimaendringene forsterker de andre krisene vi står i, er det svært viktig at vi følger opp Parisavtalens ambisjoner om å begrense global oppvarming.

Isaksen ved Meteorologisk institutt tror også at det kan være mulig stabilisere oppvarmingen, men med kraftige grep.

– Forskningen viser at det fortsatt er muligheter til å snu eller stabilisere situasjonen, med kraftig reduksjon av utslipp, sier Isaksen.

Forsterkende effekt

I 2019 skrev FN i en spesialrapport at Arktis varmes opp raskere siden snø og is, som reflekterer sollys, smelter og renner ut havet. Havet absorberer det samme lyset.

Klimaendringene vi få dramatisk påvirkning på lokalsamfunn, natur og dyreliv som er avhengig av sjøisen for å finne mat.

I tillegg vil rask oppvarming i Arktis få konsekvenser for hele kloden. Grønlandsisen inneholder nok ferskvann til å heve havnivået i verden med rundt seks meter.

Is

Is i Arktis.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

– Etter hvert som Arktis blir varmere, vil isbreene smelte. Dette vil påvirke havnivået over hele verden, sier Lipponen, som understreker at mennesker forårsaker klimaendringene.

Les også Går mot «ekstrem» oppvarming i Arktis

Polhavet (med sjøis) og varmt innstrømmande vatn.

Forskningsskip fant lite is

Tidligere i sommer nådde forskningsskipet FF «Kronprins Haakon» Nordpolen tidligere enn forventet grunnet lite is.

– Det har skjedd dramatiske ting på ti år. Det er bekymringsverdig, sa havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Mats Granskog som deltok på ekspedisjonen.

Gruppebilde av forskere framme på Nordpolen

Forskningsskipet FF «Kronprins Haakon» kom tidligere fram til Nordpolen grunnet lite is. – Det har skjedd dramatiske ting på ti år. Det er bekymringsverdig, sa havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Mats Granskog som deltok på ekspedisjonen.

Foto: Vegard Stürzinger

Granskog var én av 27 forskere og teknikere som er med forskingsskipet på sin første tur til Nordpolen.

– Vi vet jo at polhavet er i endring, men at endringene er såpass omfattende hadde vi ikke forventet, sier toktleder og polarinstituttets direktør, Ole Arve Misund.