Hopp til innhold

Strid om Riddu

Frykt for at Sametinget skal overta makta.

fan benka
Foto: Govven: Åse Kathrin Vuolab / NRK

Det er nå full strid om den framtidige organiseringa av den sjøsamiske kulturfestivalen Riddu Riddu.

Sterke krefter vil at Sametinget skal få større innflytelse både på Riddu og andre samiske kulturområder. Mange reagerer kraftig på dette.

Det er i den såkalte institusjonsmeldinga fra sametingsrådet det blir slått til lyd for at flere av de samiske kulturinstitusjonene og kulturfestivalene bør slås sammen, og at sametinget skal sterkere inn i bildet. Blant annet blir det foreslått at Riddu Riddu skal slås sammen med Aja samiske senter og stiftelsen Lassagammi.

- Vi vil gjøre de samiske institusjonene mer robust, sier Hilde Nyvoll i sametingsrådet.

- Hvorfor er det viktig for Sametinget å kunne oppnevne styremedlemmer og styreledere i disse institusjonene?

- Det er ikke urealistisk at der Sametinget gir direkte tilskudd, skal man kunne ha styreoppnevningsmyndighet, sier hun.

Tidligere leder for Riddu Riddu, Lene Hansen, som også sitter i Sametinget, sier hun reagerer på disse tankene.