Streng dom for tidligere kommuneansatt som svindlet kommunen

Den tidligere ansatte i flyktningtjenesten i Tromsø kommune må sone nesten tre år i fengsel.

Norges lover

Den tidligere ansatte i flyktningtjenesten i Tromsø, ble dømt til fengsel i to år og 11 måneder for å ha svindlet kommunen for 5,2 millioner kroner. Dette er han dømt til å betale tilbake.

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

Til tross for at både den siktede og hans forsvarer mente at aktors påstand om tre års fengsel var for mye, kom dommeren til at det var en riktig straff.

Litt rabatt

I dommen heter det at passende straff for svindelen som mannen har utført, vil være i overkant av tre års fengsel. Det dreier seg om bedrageri av offentlig midler på 5,2 millioner kroner, og retten anser at både beløpets størrelse og at svindelen har pågått over flere som svært alvorlig.

Men at mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse, teller i formildende retning, mener retten. Derfor blir straffen satt til to år og 11 måneder i fengsel.

Dårlige rutiner

Mannens forsvarer hevdet at på grunn av at Tromsø kommune hadde så dårlige rutiner at det gjorde svindelen mulig, bør siktede slippe å betale tilbake hele beløpet han har tilranet seg.

Dette er retten ikke enig i, og har slått fast at den tidligere avdelingslederen må betale 5,2 millioner kroner til kommunen i løpet av to uker.

Som ventet

Mannen sier til NRK i ettermiddag at han var forberedt på en slik dom. Han sier han er glad for å være ferdig med saken, og håper å få komme i gang med soningen så snart som mulig.