Hopp til innhold

Størst risiko til havs

Risikoen er størst med oljeproduksjon til havs. Ilandføring er den klart sikreste løsningen for Goliat. Det går fram av en rapport laget for oljeselskapet Eni.

Leteboring
Foto: ASLUND / SCANPIX

NRK Nordnytt har fått tilgang til rapporten fra Lilleaker Consulting, som tar for seg de ulike utbyggingsløsningene for Goliat-feltet i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

 

"Sikreste løsning"

Eni skal sammen med de andre eierne av Goliat-lisensen, StatoilHydro og Noil Energy, ta stilling til utbyggingsløsning for oljefeltet, og det er ilandføringsalternativet som kommer best ut i rapporten.

Konklusjonen er at et landanlegg kommer best ut i alle risikoparametere.

Løsninga med landanlegget får det laveste utslaget på nesten alle vurderte risikofaktorer, og "det kan derfor konkluderes med at dette er den sikreste løsninga", heter det.

Høyere risiko

En løsning med produksjonsskip til havs, en såkalt FPSO, er det nest beste alternativet i forhold til HMS, mens en kombinert løsning med produksjonsplattform med rørledning til land og produksjonsanlegg kommer ut som nummer tre.

Høyest risiko er det med produksjonsplattform og bøyelasting.

Rapporten er brukt som bakgrunn for valget av utbyggingsalternativ. Fra nordnorske politikere er det et unisont krav om at oljen må ilandføres for at ringvirkningene skal bli størst mulig, og Oljedirektoratet ba i fjor Eni om å utrede alternativene bedre.

 

Flere nyheter fra Troms og Finnmark