Planlegger nytt skianlegg med egne løyper for off piste-kjøring

Aadne Olsrud i Tamok AS har store planer for et nytt skianlegg i Tamokdalen, men det er reindrifta sterkt imot.

Off-piste, frikjøring, i skog i Tamokdalen

Såkalt off piste-kjøring, kjøring utenfor preparerte løyper, har blitt populært de siste årene. Et skianlegg med gode muligheter for slik skikjøring er under planlegging i Tamokdalen.

Foto: Privat

«Tamok fjellbygd» skal bestå av et skianlegg med tilhørende hytteby midt i Tamokdalen i Balsfjord. Selskapet Tamok AS står bak planene, og ønsker seks preparerte skiløyper i anlegget.

I tillegg skal selskapet legge godt til rette for off piste-kjøring, altså kjøring utenfor preparerte løyper, noe som ikke er vanlig i norske skianlegg.

Aadne Olsrud

– Den lengste preparerte nedfarten i anlegget vil bli på cirka 1800 meter, med en høydeforskjell på nær 300 meter. Vi planlegger to heiser, sier initiativtaker Aadne Olsrud.

Foto: Privat

– Vi planlegger flere upreparerte løyper i skogen mellom de preparerte løypene. Her vil man få en god følelse av å drive med frikjøring – selv om man er i et anlegg. Under planlegginga har vi hele tida prioritert gode opplevelser med ski og brettkjøring fremfor plassering av hytter og annen infrastruktur, forteller initiativtaker Aadne Olsrud, som er grunneier i det aktuelle området.

Firmaet vil bygge ut omtrent 300 boenheter ved skianlegget.

– Vi planlegger både tomter til hytter, leilighetsbygg og herberge, sier daglig leder Arne Rydningen.

Reindrifta imot planene

Skisse skianlegg i Tamokdalen

Denne skissen over skianlegget viser planlagte løypetraseer og heiser. Heisene vil ta deg fra cirka 220 m.o.h. til cirka 300 m.o.h. opp i Melkaraksla til skoggrensa. Bebyggelse og hytter blir liggende i nedre del av planområdet som ligger ca. midt i Tamokdalen.

Foto: Aadne Olsrud

Könkämä sameby i Sverige er imidlertid mot planene fordi Tamokdalen er et av deres viktigste sommerbeiter.

– Et skianlegg her vil ødelegge beitet. Blant annet vil skianlegget hindre reinflytting gjennom dalen, sier leder for samebyen Nils Vasare-Hammare, som helst ser at planene blir stoppet.

– Vi anser det som vanskelig å finne en løsning som kan passe for begge parter. Det er vanskelig å inngå et kompromiss.

Reguleringsplanen for skianlegget er ennå ikke godkjent av kommunen, den blir behandlet av kommunen i oktober. Det aktuelle området er imidlertid avsatt til vintersport og turisme. Olsrud mener det er gode sjanser for at anlegget blir realisert.

Jobbet med planene i ti år

Han og Rydningen mener det er perfekt å anlegge et skianlegg i et område som Tamokdalen.

– Den er tenkt å være et samlings- og utgangspunkt til hovedattraksjonen i Tamok, som er den flotte naturen med lang vinter og høye fjell på alle kanter. Her er det fantastiske muligheter for skogskjøring. Når skikjøringa er over, kan man skli rett inn til dørstokken på hytta eller til sosial afterski, sier Rydningen.

Vasare-Hammare mener det er vanskelig å finne et beiteområde som kan erstatte Tamokdalen.

– Vi skal prøve å få til et møte med kommunen og fylkesmannen, før beslutninga om anlegget blir tatt. Vi håper at kommunen innser at anlegget er problematisk, og at det ikke blir noe av, sier han.

OIsrud forteller at de har jobbet med planene i ti år.

– Derfor føles det rart at vi nå er så nærme godkjenning og byggestart. I slutten av uka leverer vi en reguleringsplan til kommunen. Hyttesalget skal være med på å finansiere anlegget. I tillegg håper vi å få andre investorer med på laget.

Tamokdalen i Balsfjord.

Tamokdalen er kjent for å være et snøsikkert sted.

Foto: Aadne Olsrud