Skeptiske til å havne på verdensarvlisten

Det er stor skepsis på Svalbard om at deler av øygruppa skal stå på FNs verdensarvliste, slik regjeringa nå vil utrede.

Longyearbyen

Verdensarven er en liste over verdens kultur- og naturarvsteder som har særlig betydning for menneskeheten. Nå ønsker regjeringen at Svalbard blir en del av denne listen.

Foto: REUTERS / Mari Tefre / Global Crop Diversity Trust

I dag er det stor usikkerhet om hva slags konsekvenser det vil få for næringsliv og ferdsel, hvis Svalbard blir en del av FNs verdensarvliste.

Og forslaget om å få Svalbard på verdensarvlisten kommer ikke fra lokalbefolkningen, sier Henrich Eggenfellner i Svalbard Høyre.

– Det er jo et initiativ som kommer helt andre steder enn fra befolkningen i Longyearbyen. Det er Direktoratet for naturvernforvaltning og enkeltpersoner i miljøverndepartementet, som ønsker å kontinuerlig verne og sette mer begrensninger på ferdsel og virksomhet på Svalbard, sier han.

– Må ha lokal forankring

Anita Johansen i Arbeiderpartiet på Svalbard er også skeptisk.

Hun sier imidlertid at FNs organisasjon Unesco ikke vil gå inn for å få definert et område som verdensarv, dersom forslaget ikke har solid lokal forankring.

Verdensarven er en liste over verdens kultur- og naturarvsteder som har særlig betydning for menneskeheten.

I Nord-Norge er Helleristningene i Alta og Vegaøyene på Helgeland med på denne listen.

Mener Svalbard vil egne seg godt

Cruisebåten M/V Polar Star på vei nordover langs Svalbardkysten

Statssekretær Heidi Sørensen mener Svalbard vil egne seg godt for å få en slik verdensarvstatus.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Det er Miljøverndepartementet som har presset på for å få Svalbard på listen, trolig som en kompensasjon for at partiet går inn for å åpne en ny kullgruve i Lunckefjell.

Statssekretær Heidi Sørensen mener Svalbard vil egne seg godt for å få en slik verdensarvstatus.

– Svalbard har en helt fantastisk natur. Vi er helt trygge på at den har verdier som kvalifiserer som verdensarv, og vi setter i gang arbeidet med sikte på å få fram en nominasjon, sier hun.

Utreder konsekvensene

Nå skal Norsk Polarinstitutt utrede hvilke praktiske konsekvenser dette kan få.

Men Henrich Eggenfellner i Svalbard høyre er svært skeptisk.

– Jeg er skeptisk til at Svalbard skal på en slik liste. Store deler av øygruppen er vernet. Vi har en streng miljølov på Svalbard og et sysselmannsapparat som håndhever dette bra, og forvaltning av Svalbard er allerede god i dag, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Se Alta og Harstad i cupen her