Statssekretær kaster seg inn i lokal valgkamp

Per Willy Amundsen sier han vil delta i valgkampen for at Kvæfjord skal slå seg sammen med Harstad. Det liker ordføreren i Kvæfjord dårlig.

Amundsen

Statssekretær Per Willy Amundsen blander seg inn i diskusjonen om kommunesammenslåing i Kvæfjord.

Foto: Petter Strøm / NRK

I slutten av måneden skal befolkningen i Kvæfjord kommune stemme over om de ønsker å slå seg sammen med Harstad eller ikke, før politikerne skal ta sin beslutning.

Nå har statssekretær i kommunaldepartementet, Per Willy Amundsen, meldt seg på i debatten. Amundsen sier han vil delta i valgkampen for å få til en sammenslåing.

– Det føyer seg inn i rekka av utidig press og pressmidler fra sentrale politikere for sammenslåing. Dette er en sak som skal avgjøres av befolkninga og politikerne i kommunen, sier ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen (Ap).

Amundsen har sagt til lokalpartiet i Kvæfjord at han er villig til å stille på alt av folkemøter, og delta i valgkampen mot slutten av mai. Han synes selv det er naturlig at han blander seg inn i diskusjonen.

– Det er en kjent sak at jeg er politisk nestleder i Troms Fremskrittsparti og er over gjennomsnittet interessert i politikk, sier Amundsen.

– Det er helt naturlig at han kjemper for større regioner som samlet kan stå sterkere overfor framtidas utfordringer. Det gjelder ikke minst min egen hjemkommune, Harstad. Det er viktig å få til en mer slagkraftig Harstad-region, sier han.

Amundsen argumenterer blant annet for at regionen kommer til å knyttes sammen på en helt annen måte når Hålogalandsveien står ferdig.

– Men som statssekretær, kan det være riktig at du deltar i noe som skal være et lokalt oppgjør?

– Jeg mener det er riktig. Det er et viktig politisk prosjekt.