Hopp til innhold

Statsforvalteren i Troms og Finnmark består

Regjeringen viderefører dagens statsforvalterstruktur. Samtidig foreslår regjeringen å styrke embetet i Troms og Finnmark.

Til tross for at Troms og Finnmark fylkeskommuner har gått hver til sitt, vil de to fylkene fortsette med én felles Statsforvalter.

Hovedsetet til Statsforvalteren i de to fylkene vil fortsatt være i Vadsø.

Regjeringen foreslår å styrke Statsforvalteren i Troms og Finnmark med 10 millioner kroner. Pengene skal bidra til at embetet får enda bedre forutsetninger til å veilede og følge opp sine kommuner.

I tillegg skal Statsforvalterens fellestjenester flytte noen stillinger til Vadsø.

Samlet gir dette 10–12 nye statlige arbeidsplasser i Troms og Finnmark, går det fram i ei pressemelding.

– Statsforvalteren i Troms og Finnmark har en viktig rolle i å sikre den sivile beredskapen i nord. Derfor skal en del av styrkingen gå til nye beredskapsstillinger i Finnmark, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Også Buskerud, Østfold og Akershus, som tidligere var Viken fylke, skal også fortsette med felles Statsforvalter.

Statsforvalter i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker
Foto: Erlend Hykkerud