Hopp til innhold

Statoil kutter 80.000 tonn CO₂

Etter Trumps exit fra klimaavtalen i går, blir sannsynligvis slike kutt enda viktigere når Norge, Europa og Kina nå vil oppfylle Parisavtalen uten USA.

Arbeidere på Melkøya

Anleggsarbeidere på Snøhvit-anlegget på Melkøya. Under revisjonsstansen i mai 2017 har Statoil her gjennomført en del modifikasjoner og endringer.

Foto: Allan Klo / NRK

Melkøya i Hammerfest som årlig sendte en drøy million tonn karbondioksid ut i atmosfæren har blitt modifisert for å bli mer klimavennlig.

Statoil mener de kan få til klimakutt på mellom førti og åtti tusen tonn CO₂ i året ved punktutslippet som tilsvarer Oslos bilpark.

– Vi tror at det å være energieffektiv er en konkurransekraft. Vi skal produsere gass med så lavt karbonavtrykk som mulig, sier Statoils energikoordinator ved anlegget, Roger Stenvoll.

Statoils gassanlegg på Melkøya

Gassen fra Snøhvitfeltet i Barentshavet blir sendt hit, til anlegget på Melkøya i Hammerfest, i en 145 km lang gassrørledning.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Lønner seg økonomisk

Stenvoll påpeker at Statoil betaler en betydelig sum årlig for sitt klimautslipp, og at det med dagens lave oljepris var nødvendig å ta et dypdykk ned i selskapets kostnader.

– Hammerfestanlegget er i utgangspunktet verdens mest energieffektive anlegg, men vi har fortsatt potensial til å bli enda bedre, sier han.

Det var under revisjonsstansen i mai 2017 de fleste modifiseringene ved anlegget ble gjort. Når det starter opp igjen i midten av juni, vil man kunne produsere like mye naturgass som før, men med lavere energiforbruk. Effekten av endringene som nå settes i drift skal analyseres slik at nye tiltak kan komme på plass.

Roger Stenvoll, Statoil

Energibehovet ved Statoils anlegg i Hammerfest reduseres med 5–10 prosent, ifølge Roger Stenvoll.

Foto: Allan Klo / NRK

Viktig signal

80.000 tonn høres ut som mye, men tilsvarer drøyt 5–10 prosent av utslippene på Melkøya. Naturvernforbundet mener Statoil bør gjøre langt mer, men understreker samtidig at denne reduksjonen sender et signal ut i verden.

– Reduksjonen får enda mer praktisk betydning nå som USA er ute av Parisavtalen. Nå må resten av verden gjøre mer og det er desto viktigere hvilke tiltak de andre landene setter i gang for at utslippene skal gå ned, sier lederen i Naturvernforbundet, Silje Lundberg.

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

Silje Lundberg etterlyser en strengere miljølinje i alle ledd.

Foto: Naturvernforbundet

I går ble det kjent at presidenten Donald Trump trekker USA ut av den internasjonale Parisavtalen. Klimaavtalen er urettferdig, ifølge Trump som mener at den straffer amerikansk økonomi og arbeidsliv.

– Vi kan ikke følge etter i Trump-fotspor. Det trengs at Norge blir strengere i sine krav, mens bedrifter som Statoil må ha enda strengere selvpålagte restriksjoner, fastslår Lundeberg som forventer at Statoil gjør mer for å få ned utslippene sine i fremtiden.