Sliter seg ut på psykisk syke

Så langt i år har politiet i Sør-Troms og Nordland hatt 750 psykiatrioppdrag. -Dette er ikke vår jobb sier politiet.

Psykiatri
Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

Politistasjonssjef Svein Sørmo ved Salten politidistrikt mener helsevesenet i mange tilfeller selv kunne gjort jobben. Han mener det er blitt alt for lett å kontakte politiet i psykiatrisaker.

- Vi føler ofte at vi blir misbrukt. Det vil si at vi blir brukt mer enn det vår rolle og utdannelse strekker til. Vi føler at det ofte blir for lett å ty til oss

Politistasjonssjef Svein Sørmo i Bodø mener altså at politiet altfor ofte må rykke til personer med psykiske problemer. Så langt i år har politiet på Helgeland, i Salten og Midtre Hålogland hatt rundt 750 psykiatrioppdrag.

Antall saker øker

Mens Helgeland og Midtre-Hålogaland har hatt en økning i antall saker, har Salten ligget stabilt høyt de siste årenene. Sørmo liker ikke utviklinga. En av årsakene er at politet rett og slett ikke har kompetansen som skal til.

- Vi føler ikke at vi har den kompetansen, og vi skal heller ikke ha slik kompetanse. Vi har en helt annen rolle i dette enn helsevesenet.

Som en følge av at politiet i hele landet bruker altfor mye av arbeidshverdagen sin på psykiatri, kommer regjeringen nå med nye retningslinjer.

Nye regler

Her står det blant annet svart på hvitt at politiet ikke skal benyttes til rene transportoppdrag innen spykiatrien. I tillegg skal antallet tvangsinnleggelser utført av politiet ned.

Kommuneoverlege Trond Mikkelsen i Bodø kommune kjenner ikke til at politiet i altfor mange saker har overtatt helsevesenets jobb. Han tar likevel politiets utspill til etterretning.

- Om det er slik at de mener de må gjøre mye de mener vi burde gjort, har jeg selvfølgelig forståelse for det. Men vi er også helt avhengige av politiets hjelp i mange vanskelige situasjoner.