Slik skal de beskytte Svalbards natur mot turistene

Svalbard satser stort på turisme, men må trå varsomt for å ta vare på naturområdene.

Cruiseskip ved Svalbard

Et cruiseskip ved Svalbard. Nå jobbes det med å ta vare på naturen i avsidesliggende områder der turister går i land.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

For å kunne ta vare på Svalbards natur på best mulig måte, har stedsspesifikke retningslinjer blitt laget for å gi turoperatører råd om hvordan man kan ivareta hensyn til miljø, sikkerhet og historiske verdier når man går i land.

Vil vise fram områdene

Det er den internasjonale organisasjonen Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) som utvikler disse reglene, finansiert av Svalbards miljøvernfond.

Kommunikasjonssjef i AECO, Edda Falk forteller at dette gjøres fordi det er et ønske fra turistindustrien om å vise fram slike avsidesliggende områder.

– For at det skal gjøres på en forsvarlig måte har AECO utviklet disse retningslinjene som viser hva man må tenke på når man besøker stedet, for eksempel hvor man bør tråkke for å unngå å skade vegetasjon og kulturminner, sier hun til NRK.

Totalt er det vedtatt at 20 steder på Svalbard skal ha slike retningslinjer. Nå er det obligatorisk å følge disse flere steder på øya.

Må finne en balanse

Miljøvernsjef hos Sysselmannen, Knut Fossum forteller at det er utfordrende å finne en balanse når både reiselivet skal prioriteres og miljøkvalitetene skal opprettholdes.

– Reiseliv kan ha uheldige effekter som man må unngå, og man må derfor finne en balansegang. Det er to hensyn som står mot hverandre og man vil oppnå begge. Sånn sett er det utfordrende, sier han.

I fjor høst ble det behandlet en stortingsmelding som sier at det som et ledd i omstillingen i Longyearbyen skal satses på reiseliv. Samtidig sier den også at veksten skal foregå på en slik måte at naturen ikke ødelegges.

– Det beste produktet Svalbard har er den uberørte naturen. Man ønsker en vekst i reiselivet, men den skal ikke føre til at natur blir ødelagt, sier Fossum.

Finnes flere tiltak

Retningslinjene AECO lager er en måte å regulere turistvirksomheten på. Fossum sier at dette er en type virkemiddel for å hindre at turisme og ferdsel skader natur og kulturminner.

– I tillegg til dette kan også mange andre tiltak være aktuelle, alt fra opplæring av guider, ulike typer informasjonstiltak til å regulere eller helt forby ferdsel i spesielt sårbare områder, sier han.

Satser på turisme

I en sak i forbindelse med næringslivet på Svalbard forteller lokalstyreleder Arild Olsen i Longyearbyen at de har hatt langsiktige strategier for å styrke turisme, forskning og utdanning.

– Det har vært vellykket. Vi ser at det har blitt større enn vi håpet på tidligere, sier Olsen.

Han sier til NRK at næringslivet i Longyearbyen er betydelig mer variert enn før.

– Det er en del ting vi må få gjennomført for å lykkes, blant annet må vi få ny næringsaktivitet, sier han.