Hopp til innhold

Slik blir Norges radar-rekke mot Russland

Her er den første offentlige illustrasjonen av den nye radarrekka mot Russland. Radarsystemet i Vardø vil være underlagt USAs militære kommando med ansvar for atomvåpen og militære operasjoner i verdensrommet.

Nytt radaranlegg i Vardø

Forsvaret har lagt ut denne illustrasjonen av det nye radaranlegget i Vardø. Hva det egentlig skal gjøre, er det helst amerikanske kilder som vil si noe om.

Foto: (Illustrasjon) / Forsvaret

Radarsystemet Globus i Vardø er et samarbeidsprosjekt mellom US Air Force Space Command og den norske etterretningstjenesten. En helt ny radar skal bygges for en milliard innen 2020.

Den norske etterretningstjenesten sier at oppgavene til den nye radaren vil være å følge og kategorisere objekter i verdensrommet, overvåke nasjonalt interesseområde i nord, samt innsamling til nasjonal bruk for forskning og utvikling. I en pressemelding om den nye radaren sier Forsvaret ingenting om tilknytningen til det amerikanske forsvaret.

Varsler om atomangrep

Et offisielt amerikansk dokument gir en annen versjon. Radarsystemet i Vardø samarbeider tett med et radaranlegg i Eglin, Florida, som begge sorterer under 1 Space Control Squadron i Colorado. Enheten er underlagt 21. Space Wing, som har alt ansvar for å varsle om interkontinentale rakettangrep med atomvåpen mot USA og militære trusler i verdensrommet.

Det går fram av det offisielle amerikanske dokumentet at det er begrensninger i datautvekslingen fra Globus-systemet til land utenfor firelandssamarbeidet USA, Canada, Storbritannia og Norge. Etterretning er en primæroppgave for radarsystemet, og responstid er to timer.

Flyttet fra Stillehavet

En tidligere analytiker i CIA, Allen Thomson, mener den nye radaren i Vardø kan være identisk med rakettskjold-radaren GBR-P, som i så fall blir flyttet fra øygruppa Kwajalein i det nordlige Stillehavet. Radaren på Kwajalein skulle under president George W. Bush utplasseres i Tsjekkoslovakia som en del av oppbyggingen av et europeisk rakettforsvar, men denne planen ble forlatt.

«Jeg vil anta at den nye radaren, Globus III, vil gjøre det samme som Globus II, bare mer av det og bedre», skriver Allen Thomson i en e-post til NRK.

Overvåker rakett-tester

Forsker ved globalsecurity.org i Washington, Charles P. Vick, mener den nye radaren I Vardø vil få en rekke oppgaver. Forskeren, som er brukt både av Pentagon og den amerikanske kongressen, mener radaren blant annet vil blir en del av Space Fence. Space Fence er et nytt amerikansk sensorsystem som skal overvåke alt fra romsøppel og fly til interkontinentale raketter. Overvåkningssystemet skal være i funksjon i 2020, samme år som det nye radaranlegget i Vardø skal være ferdigstilt.

Professor Thedore Postol ved Massashussets Institute of Technology, MIT, antyder oppgaven vil være å følge tester av russiske interkontinentale raketter.

«Det faktum at radaren er lokalisert til Vardø, gjør det sannsynlig, i alle fall til en viss grad, at oppgaven er etterretningsinformasjon om tester av interkontientale raketter fra ubåter og fra Plesetsk til Kamchatka», skriver Postol.

Etterretningstjenesten har ikke villet gi ytterligere informasjon om den nye radaren i Vardø.