Slakter samiskkunnskap i skolene

Kunnskapsnivået om samisk kultur og historie er begredelig, mener rettssosiolog Hadi Lile.

Sameflagget og Norges flagg

Lite kunnskap om samisk kultur og historie fører til vrangforestillinger og fordommer, mener rettssosiolog.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Læreplanen i grunnskolen tar ikke for seg nok om den samiske kulturen. Det fører til vrangforestillinger og fordommer blant elevene, sier rettssosiolog Hadi Lile.

Lile er stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter. Han har undersøkt hvorvidt elever i ungdomsskolen lærer det de skal om samisk historie i forhold til FNs barnekonvensjon.

– Det er en totalt hjernevasket læreplan. Det er tatt bort alt som kan antyde at det har foregått undertrykkelse. Departementet har ikke gjort jobben sin.

Hadi Lile

– Nei. De vet ingenting om den samiske historien, de hadde ikke peiling på hvor lenge fornorskningspolitikken varte sånn ca. en gang, forteller Lile.

Rettssosiologen har intervjuet elever og lærere på ulike ungdomsskoler i landet. Han har tatt utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, der det slås fast at respekt og forståelse for urfolk er et mål for utdanningen av barn.

– Læreplanen er hjernevasket

Hadi Lile

Rettssosiolog Hadi Lile mener kunnskapsdepartementet gir blaffen i fornorskningshistorien.

Foto: UiO

Hos en av skolene i Finnmark mente over halvparten av både elevene og lærerne at samer er kravstore og sytete.

Hadi Lile sier opplæringen om det samiske må bli bedre slik at den negative holdninga endres.

Han mener Kunnskapsdepartementet har gitt helt blaffen i menneskerettigheter når det gjelder retten til kvalitetsopplæring.

– Kunnskapsløftet sier ingenting om fornorskningspolitikken. Det er en totalt hjernevasket læreplan. Det er tatt bort alt som kan antyde at det har foregått undertrykkelse. Departementet har ikke gjort jobben sin.

– Må få systematisk kursopplegg

Førsteamanuensis ved samisk høgskole, Steinar Pedersen sier lærere må få en obligatorisk opplæring i samisk kultur og historie. Hvis ikke vil kunnskapen fortsatte å være dårlig og det fører til fordommer.

– Konsekvensene blir de samme som vi ser i dag. Nemlig at folk flest ikke har noe kunnskap. Og kunnskapsdepartementet må nå ta sitt ansvar og gjøre noe med det her.

De må gi lærerne et systematisk kursopplegg uten omkostning for lærere og skoleeiere, sier Pedersen.

– Lærerne får minimal kunnskap

Leder for 10- klasse på Sandfallet ungdomsskole i Alta, Rune Skaufel, sier egen kunnskap må til for å kunne lære elevene om det samiske.

– Hvis det ikke har skjedd noe de siste årene så er det jo minimalt i lærerutdannelsen. Man sitter igjen med egen bakgrunnshistorie eller så må man lese seg opp.

Tror du liten kunnskap kan føre til fordommer?

– Nei jeg tror ikke det er noe fordommer for samer her i Finnmark. Vi prøver å ivareta litt av de tradisjonene som finnes, sier Skaufel.

Legger ansvaret på skolene

Elin-Karin Flagtvedt ved Utdanningsdirektoratet sier til NRK at i læreplanen til ungdomsskolen er det samiske løftet tydelig frem. Men at det er opp til skolen selv at de sørger for at elvene får den opplæringen.

Selv om det i læreplanen står at man skal se på rettigheter til det samisk språk, står det ikke noe om fornorskningen.