Skredfare

Det er fremdeles betydelig skredfare flere steder i Finnmark. I Vest-Finnmark er skredfaren nå på nr 2 på skredskalaen. Dette betyr i praksis at det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning. Dette er oppfordringen til varsom.no

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo på Nordnytt

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo