Skeptisk til flere hjertesentre

Ordfører Kristin Røymo i Tromsø er skeptisk til ønsket fra et stort politisk og medisinsk miljø i Nordland om å etablere et senter for hjertebehandling i Bodø. Landsdelens eneste senter er i Tromsø i dag. Røymo skal denne uka møte ordførere i Nordland som kjemper for et slikt senter i Bodø. Det vil koste for mye, og vil trolig gi liten helsegevinst, sier Røymo.