Hopp til innhold

Skal studere ulemper ved havbruk

Forskningsrådet vil øke kunnskapen om miljøeffekter av havbruk. Rådet bevilger penger til nye prosjekter som skal studere hvordan lakselusmedisin og organiske utslipp fra anlegg påvirker havmiljøet og andre arter som lever i nærheten av oppdrettsanlegg.