Skal lagre CO2 under jorda

Verdens første CO2-nøytrale samfunn kan endelig bli en realitet, etter flere år med testing.

Longyearbyen

Longyearbyen på Svalbard kan bli verdens første CO2-nøytrale samfunn.

Foto: John B. Slaatmo

Forskere har funnet reservoarer som er egnet for lagring av CO2 på Svalbard.

Nå ønsker de å ta neste skritt og begynne å pumpe klimagassen ned i bakken.

Flere år med testing

Forskere tilknyttet Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) har funnet et reservoar i Adventdalen ved Longyearbyen der det er mulig å lagre CO2, skriver Svalbardposten.

Etter flere år med prøveboringer og undersøkelser vet de at reservoaret er tett, og
at taket over holder.

Det har lenge vært en uttalt visjon å gjøre Longyearbyen til verdens første CO2-nøytrale samfunn.

Denne visjonen starter med et nytt kullkraftverk med CO2-rensing. I tillegg skal biodiesel introduseres som drivstoff i reservestrømløsninger.

Endelig ser man for seg at hydrogen framstilt fra kull skal brukes som drivstoff i transportsektoren på Svalbard.

– Revolusjonerende

Nå ønsker forskerne å gå videre og pumpe CO2 ned i reservoaret.

Samarbeidsprosjektet Unis CO2 Lab hadde tirsdag møte med forsknings- og industripartnere, som er positive til å ta steget videre og pumpe CO2 ned i bakken.

– Her kan man gjøre grunnleggende, revolusjonerende forskning. Vi bidrar med noe som er verdifullt for lokalsamfunnet, og i tillegg utvikler vi kunnskap og teknologi som kan eksporteres ut i verden. Det er stort behov for pilotprosjekter innen CO2-lagring, sier daglig leder Ragnhild Rønneberg i Unis CO2 Lab til Svalbardposten.