Møt enheten som gjør Finnmark sikrere

Ledelsen i Østfinnmark politidistrikt har vært kritisk til beredskapen i politidistriktet. I dag startet opptakene til utrykningsenheten, som har fått høyere krav.

Utrykningsenheten

Det stilles tøffe krav for å bli med i utrykningsenheten i politiet. Her blir en av kandidatene testet.

Foto: Anita Føleide / NRK

Tilfreds

Lars Gaupset, leder for utrykningsenheten i Øst-Finnmark, mener politidistriktet nå har god nok beredskap.

Foto: Anita Føleide / NRK

– For å bli en del av denne enheten må du gå gjennom mange tester som strekker seg over lang tid for å tilfredsstille de lokale kravene. Du må også vise riktige holdninger og være motivert, sier Lars Gaupset, leder for utrykningsenheten i Øst-Finnmark.

Enheten brukes i skarpe oppdrag, ved eventuelle terroranslag og væpnede pågripelser, og nå stilles det høyere krav til enheten.

Østfinnmark politidistrikt er ett av fem politidistrikt som mente beredskapen har blitt verre etter Gjørv-rapporten, som kom i etterkant av 22. juli.

Lars Gaupset tror endelig at beredskapen i Øst-Finnmark skal tilfredsstille de kravene som stilles.

– Per i dag har vi de ressursene som skal til for å løse de oppgavene vi skal, sier han.

Bli med på opptaksprøve til utrykningsenheten:

I dag starta nye opptak til Utrykningsenheten til politiet i Aust-Finnmark.
Distriktet er eit av fleire som tidlegare har meint at den skarpe beredskapen ikkje er god nok.
Men no meiner eininga at dei nærmar seg eit akseptabelt nivå.