Hopp til innhold

Savnet kjæresten på Norges minste politistasjon

Da han ble stasjonert på Norges minste politistasjon i Pasvik, ble savnet etter kjæresten det mest merkbare for politibetjent Bjørn Hermann Pedersen, kjent fra NRK-serien «Lovens lengste arm».

Politi og vorsteher

I full bemanning på Nyrud politistasjon, Bjørn Hermann Pedersen og valpen Custer

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Like ved grenseelva mot Russland ligger Norges minste politistasjon, snart øde og forlatt foran en lang og kald vinter. Mange politifolk har sett på stasjonering ved Nyrud politistasjon i Pasvik som et eventyr. Stasjonen er betjent i sommerhalvåret, vanligvis av to betjenter. Men i sommer bare av Bjørn Hermann Pedersen, og det kunne bli ensomt.

Nyrud politistasjon

Norges minste politistasjon, idyllisk plassert ved grenseelva til Russland

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

For tida har ikke stasjonen beredskap, men er bemannet med én betjent som følger opp grensevakta noen uker framover. Deretter står Nyrud ubetjent fram til påsketider neste år, da to nye politifolk kan søke om drømmejobben på Norges minste politistasjon.

– En drømmejobb hvis du trives i ødemarka og liker stillheten langs den norsk russiske grenseelva, sier Pedersen.

Norges minste

Norges minste politistasjon er lokalisert på Nyrud gård, lengst sør i Pasvikdalen, 105 km fra Kirkenes. Den ligger i det norsk-russiske naturreservatet, med seks og en halv mil til nærmeste postkasse og butikk.

Og den er stasjonert ved enden av det som kalles «Norges dårligste vei».

– Du kjører ikke til butikken bare fordi du har glemt å handle en paprika, sier Pedersen, som har vært der siste halvåret. Han gikk ut i etterlengtet pensjonisttilværelse i høst, men er en av dem som lenge hadde Nyrud som drøm.

Nyrud politistasjon

Grenseområdet går midt i elva, på andre siden av bredden ligger vår store nabo, Russland

Foto: Jan Helmer Olsen / NRK

Elendig veistrekning

Veien til Nyrud er betegnet som Norges dårligste vei. Den har gjort området berømt, ikke minst på grunn av skiltet, som på flere språk betegner veien som den dårligste i landet. Mange har aksjonert for en forbedring, men det har ikke hjulpet på veibudsjettet.

– Her har det ingen hensikt å drive med laserkontroll av hastigheten. Dette er en av de veiene der man helst holder 40 i 80 km-sonen, humrer Pedersen.

Likevel patruljerte han ofte på skogsveiene i området for å sjekke turistene og holde et øye med miljøet.

Norges verste vei

Tross mange aksjoner: Veien er ikke blitt bedre med årene, og turistene advares på flere språk

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Håpet å treffe en navnebror

Polititjenestemenn fra hele landet kan blir beordret til Nyrud. De må være selvhjulpne, i stand til å bo alene, trives med friluftsliv og ha erfaring med å ferdes i naturen.

– Jeg passet i grunnen perfekt til denne jobben, for jeg er friluftsmann på min hals, sier Pedersen, som gjerne sto opp et par timer før arbeidsdagen startet for å drikke kaffe på trappa og nyte utsikten.

Stasjonen ligger idyllisk ved Pasvikelva med den russiske grensa på andre sida, bare 150 meter unna. Naturen er vill og vakker. Bjørn Hermann har trivdes best med være ute på patrulje og oppleve naturen i all sitt mangfold. Håpet om å se bjørn var stort.

Skogsvei Pasvik

Lange øde strekninger i naturreservatet i Pasvik må patruljeres av politiet på Nyrud. Ofte uten å treffe på annet enn dyr og fugler

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

– Det hadde vært suverent å treffe en navnebror ute i skogen, sier han.

Så heldig var han ikke. Men med seg på jobb som ensom betjent hadde han sin vorsteh-valp Custer, en vaktsom kamerat.

Savnet Signe

Men selskap av en vorsteh ble nok litt for knapt. Det siste halvåret ble det mye pendling tvers over Øst-Finnmark for å hilse på kjæresten Signe, som er lærer i Kjøllefjord.

– Savnet etter Signe merket jeg veldig godt, innrømmer han.

– Vi har vært sammen i fire år og jeg er stadig like nyforelsket! Hun er ei sporty jente som også trives ute i naturen, så der er vi ofte.

Padleglede

Stor glede i grenseland for to naturinteresserte turfolk.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Håpet var at Signe kunne ta litt av ferien for å være sammen med han på den øde stasjonen i Pasvikdalen. Du møter dem begge i kveldens siste episode av politiserien «Lovens lengste arm», - for kjærestebesøk ble det!

Gammel gård, viktig tjeneste

Nyrud gård ble etablert rundt 1920 av nybrottsmannen Ingvald Eriksen, som også drev stedet som fjellstue. Gården ble overtatt av staten i 1955.

I dag eies Nyrud av Statsbygg og brukes av Østfinnmark politidistrikt. Den ligger i Pasvik naturreservat, som ble opprettet 1993.

I Kirkenes ligger hovedkontoret til Østfinnmark politidistrikt. Der er også Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grensa stasjonert.

Grensekommissæren har som hovedoppgave å føre tilsyn med at Grenseavtalen mellom Norge og Russland blir overholdt av begge parter.

Nyrud skilt

Velkommen til landets minste politistasjon, Nyrud i Pasvik, helt øst i Finnmark

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Lang felles grense

Norge har en 196 km lang landegrense mot Russland. Denne grensa er Norges eneste landegrense mot et ikke-Schengenland. Tjenesten på Nyrud består blant annet av kontroll av den norsk-russiske grenselinja i tillegg til etterforskning av saker som angår grensekrenkelser.

Ofte patruljeres elva i hurtiggående båt sammen med grensevaktas folk, med de norske og russiske grensestolpene på hver side av elva.

I tillegg har Norge en 390 km lang grense mot Finland, og de tre landegrensene møtes på Treriksrøysa bare noen kilometer unna.

Grensepatruljen i Pasvik

Grensepatruljen passerer Nyrud politistasjon og henter Bjørn Hermann Pedersen for oppsyn langs Pasvikelva og grenseområdet

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

De patruljerende politifolkene på Nyrud er ofte oppe ved røysa for å sjekke forholdene. Her er man også opptatt med forebygging av fauna- og miljøkriminalitet, og driver derfor hyppige kontroller. Pasvik har store arealer som er verna i form av nasjonalpark og landskapsvernområde.

Det er et rikt dyre- og fugleliv rundt stasjonen. Og Pasvik er et kjerneområde for bjørn, selv om ingen av dem dukket opp hos politiet på Nyrud denne sommeren.

Treriksrøysa

Kontroll av Treriksrøysa mot Finland og Russland inngår i tjenesten ved Nyrud. Her sammen med stasjonssjef Hans Møllebakken ved Kirkenes Politistasjon

Foto: Marita Evjen / NRK

Siste fra Troms og Finnmark