Satellitter skal gi bedre snøskredvarsler

Forskere ved Norut har utviklet en metode for å oppdage snøskred basert på satellittbilder.

Satellittovervåking

Bildet viser et mer ubearbeidet format fra et konkret tidspunkt der vi ser tydelige skred (grønne flekker) i Tamokdalen i Tromsø kommune i radarbildet til venstre. I bildet til høyre er skredene merket i radarbildet som hvite flekker.

Foto: NORUT

Om vinteren går det flere tusen snøskred i norsk natur. De fleste skjer helt av seg selv, og blir ikke lagt merke til.

Men kunnskap om disse skredene kan være verdifullt. De kan si noe om hvor stor skredfaren er, eller de kan styrke viktige skredvarsler som folk bruker når de er på tur eller skal kjøre på skredutsatte veistrekninger.

Forskningskonsernet NORUT jobber blant annet med å kartlegge snøskred sett fra satellitt. Nye miljøsatellitter gjør at det har skjedd masse på dette området de siste 1–2 årene.

Satellitter begrenses ikke av dårlig vær

I et område rundt Tromsø ble det sist vinter registrert 800 snøskred på varslingstjenesten RegObs. http://www.regobs.no/.

Ved hjelp av satellittmålinger registrerte forskere ved Norut 12 000 snøskred i samme område og samme periode (1. desember 2016 – 31. mai 2017).

Satellitten Sentinel-1 fra EU sitt Copernicus-program tar høyoppløselige radarbilder hver sjette dag over store områder (250 ganger 150 kilometer).

– Når vi bruker en metode som måler og tar bilde av endringer i tilbakestråling fra jordoverflaten til radaren, kan vi oppdage og kartlegge snøskred, sier seniorforsker ved Norut, Eirik Malnes.

Observasjoner ute i terrenget begrenses av dårlig vær, skredfare og mørke.

– Det blir ikke satellittene, som radarfotograferer gjennom skyene, selv om det er mørkt. Satellittene kan også dekke langt større områder enn det observatørene er i stand til, sier Malnes.

De gule feltene viser skred som har gått

Dette bildet viser alle skredene (gule flekker) som NORUT oppdaget i Tromsøområdet i perioden 1.12.2016-31.5.2017. Til sammen 12053 skred.

Foto: Norut

Nasjonal tjeneste

Norges vassdrags- og energidirektorat er fornøyd over å få Norut med på laget i arbeidet med å utarbeide snøskredvarsler.

Rune Engeset er seksjonssjef ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Siden 2010 har han hatt ansvar for å utvikle den nasjonale snøskredvarslingen i Norge. Han mener dette samarbeidet gir store fremskritt.

– Dette kan være med på å utvikle bedre varslingsmetoder for snøskred, og gjøre at vi treffer bedre på varslene, sier Engeset.

Nå jobbes det for at satellittvarslinger av skred skal bli en nasjonal tjeneste. Og allerede denne vinteren skal man benytte teknologien. De første varslene utarbeidet som følge av dette.

Nyheter fra Troms og Finnmark