Hopp til innhold

SAS og Norwegian til Murmansk

Samferdselsdepartementet har i dag tildelt konsesjoner for ruteflygninger til Murmansk fra Tromsø og Oslo.

SAS AB er tildelt konsesjon for drift av flyruten Tromsø – Murmansk.

Konsesjonen gjelder for fem år. SAS AB var eneste søker til drift av denne ruten.

Norwegian Air Shuttle ASA er tildelt konsesjon for drift av flyruten Oslo – Murmansk. Konsesjonen gjelder for fem år.

Samferdselsdepartementet har fått søknader fra SAS AB og Norwegian Air Shuttle ASA om drift av denne ruten.

Like søknader

Søknadene fra de to selskapene var tilnærmet like når det gjelder flymateriell, kapasitet, antall flygninger og muligheter for videreforbindelser på norsk side, det opplyser departemenetet.

Luftfartsavtalen mellom Norge og Russland tillater at bare ett flyselskap fra hvert land trafikkerer én og samme rute mellom de to land.

Samferdselsdepartementet har derfor lagt vekt på at Norwegian var først ute med å søke konsesjon, og at det er ønskelig med en jevn fordeling av begrensede trafikkrettigheter for å opprettholde god og likeverdig konkurranse mellom norske flyselskap.

Begge konsesjonene gis på vilkår av at ruteflygningene kommer i gang snarest mulig.