Sår tvil om forklaring

Forsvarer Sven Crogh brukte blant annet mye tid på å så tvil om forklaringen til en av de fornærmede guttene. Gutten er nevnt i ett av punktene som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år, men det store spørsmålet er hvor vidt den seksuelle omgangen skjedde før gutten fylte 14.

Den tiltalte 22-åringen har erkjent å ha hatt seksuell omgang med gutten, men ikke erkjent straffskyld for at den seksuelle omgangen skal ha skjedd før gutten var 14.