Hopp til innhold
Overgrepssak
Foto: Petter Strøm / NRK

Stor overgrepssak for retten

Oppsummert

En 22 år gammel mann fra Tromsø er tiltalt for overgrep mot totalt 75 barn, fra flere steder i landet. Mannen er tiltalt for blant annet å ha lurt til seg bilder og videoer med seksuelt innhold, og for å ha hatt seksuell omgang med barn.

 • Strafferamme på ni år

  Forsvarer Sven Crogh mener det bør være en strafferamme på ni år i saken. Han mener også det bør gis strafferabatt ettersom den tiltalte har tilstått de fleste lovbruddene han er tiltalt for. Dersom den tiltalte frikjennes for punktet han ikke har erkjent skyld i, et av punktene som gjelder seksuell omgang med barn under 14 år, mener Crogh at strafferammen bør bli 1,5 år kortere

  Aktor mente tirsdag at strafferammen burde være på ti år.

 • Sår tvil om forklaring

  Forsvarer Sven Crogh brukte blant annet mye tid på å så tvil om forklaringen til en av de fornærmede guttene. Gutten er nevnt i ett av punktene som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år, men det store spørsmålet er hvor vidt den seksuelle omgangen skjedde før gutten fylte 14.

  Den tiltalte 22-åringen har erkjent å ha hatt seksuell omgang med gutten, men ikke erkjent straffskyld for at den seksuelle omgangen skal ha skjedd før gutten var 14.

 • Ber retten gå i seg selv

  – Overgrepssaker vekker reaksjoner. Det vekker hat og avsky, og i noen tilfeller ønske om hevn. Dette har kanskje truffet dere også. Men det er viktig at dere frigjør dere fra dette. Dersom dere lar disse følelsene påvirke dere, skaper det et psykologisk hinder for å vurdere saken objektivt. Klarer dere ikke det, vil det slå negativt ut for tiltalte, sier forsvarer Sven Crogh til retten i sin prosedyre.

 • – En uvanlig sak

  – Vi har en del saker som ligner denne, men de omhandler gjerne enkelttilfeller. At det er så mange fornærmede og så mange tiltalepunkter gjør dette til en vanskelig sak å behandle i retten, sier mannens forsvarer Sven Crogh i sin prosedyre.