Hopp til innhold

Regjeringa gir ikke unntak fra karakterkrav

Fire universitet og høgskoler har søkt om fritak fra karakterkrav på lærer- og sykepleieutdanninger. Ministeren for forskning og høyere utdanning sier nei.

Sandra Borch - statsbudsjettet

Sandra Borch (Sp), statsråd for forskning og høyere utdanning.

Foto: Pål Hansen / NRK

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Nord universitet, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og UiT – Norges arktiske universitet er søkerne som får avslag.

Sandra Borch (Sp), statsråd for forskning og høyere utdanning, har hatt møte med dem onsdag.

Det melder Khrono.

– Jeg har stor forståelse for at disse institusjonene vender hver stein for å få fylle studieplassene sine. Vi trenger hver eneste lærer og sykepleier vi kan få, sier Borch i en e-post til Khrono i etterkant av møtet.

Borch sier at hun har gått grundig inn i søknadene.

– For meg er det viktig å lytte til universitetene og høgskolene. Disse fire institusjonene har pekt på at de spesielle nivåkravene for sykepleier- og lærerutdanningene hindrer motiverte søkere å komme inn, sier Borch.

I dag er det krav om fire i norsk og matte for å bli lærer. For sykepleierstudenter er det krav om karakteren 3 i disse fagene.

Les også UiT vil ha bort karakterkrav for lærere og sykepleiere

Elise Isaksen studerer for å bli sykepleier.

UiT: – Bekymret

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiT, Gunbjørg Svineng, bekrefter at de har mottatt avslaget fra Kunnskapsdepartementet.

En av årsakene til at de søkte om fritak fra karakterkravet for sykepleiere og lærere, er å rekruttere flere fagfolk i nord.

– Vi er bekymret for at vi ikke klarer å utdanne det samfunnet trenger av sykepleiere, sier hun.

Dekanen utelukker ikke at spørsmålet om karakterkrav kan komme opp igjen.

Dekan Gunbjørg Svineng

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiT, Gunbjørg Svineng.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Nå håper vi det blir en grundig politisk prosess med flere stortingsmeldinger i vår. Vi tror vi kan få utdannet flere fagfolk om karakterkravet fjernes, sier hun.

Til Khrono sier studiedirektør Vibeke Bredahl ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) at de er skuffet over avslaget.

– USN er av den oppfatning at vårt forslag med opptaksprøve ville bidratt til å løse en nasjonal utfordring med rekruttering til lærerutdanning.

Les også Fire lærerutdanninger vil fjerne karakterkrav

Nord universitet

HVL: – Alvorlig situasjon for helsetjenesten

Prorektor Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er veldig skuffet over avslaget.

– Jeg er bekymret for rekrutteringa både til læreryrket og helsetjenesten.

Sykepleieutdanningen i Førde har opptak to ganger i året. Naustdal forteller at det til opptaket i januar er 24 søkere som har takket ja, mens de har 60 studieplasser.

– Dette er en alvorlig situasjon for helsetjenesten. Om tre år skulle vi hatt 60 nye sykepleiere som sto klare.

Sykepleier søkenedgang

Prorektor Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Foto: Tony Ågotnes / NRK

Naustdal viser til at de har motiverte søkere med studiekompetanse, som har utfordringer med norsk- eller mattekarakteren.

– Men dette gjør de ikke mindre klar til å gjennomføre utdanningen, for det er sluttkompetansen som er målet for kvalitet. Der har ikke vi tenkt å endre kravet, sier hun.

Avslag i påvente av stortingsmeldinger

Bakgrunnen for avslaget er at regjeringa jobber med stortingsmeldinger som handler om blant annet rekruttering av lærere og sykepleiere.

Den ene handler om opptakssystemet.

– Opptaksutvalget, som vi bygger stortingsmeldinga på, foreslo å fjerne alle nivåkrav. Det skal vi ta stilling til i stortingsmeldinga og det er derfor ikke hensiktsmessig å sette i gang forsøk om dette nå, sier Borch til Khrono.

Hun sier regjeringa ønsker langsiktige løsninger.

– Vi har som mål å legge fram et helhetlig system. Et system som er mest mulig rettferdig og forutsigbart, og som gjør at ungdommene våre kommer seg raskt i gang med utdanning og jobb. Den må også være tilpasset de samfunnsutfordringene vi nå står overfor, sier Borch.

Les også Karakterkrav stopper Beates (43) sykepleierdrøm

Beate Nilsen

Mener fagfolkene ikke blir dårligere

Prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås, sier UiT forstår at statsråden vil se saken i sammenheng med stortingsmeldingene.

– Fra vår side skal vi bidra så godt vi kan med kunnskapsgrunnlag for disse beslutningene. Slik kan vi på best mulig måte utdanne godt kvalifiserte sykepleiere og lærere som samfunnet trenger, sier hun.

Kathrine Tveiterås

Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Kollegaen på Det helsevitenskapelige fakultet er også trygg på at fjerning av karakterkravet ikke vil gi dårligere lærere og sykepleiere.

Vi har et godt undervisningsopplegg som gjør at vi skal få gode sykepleiere. Det er uavhengig av om de har tre i norsk og matte. Vi har stor tro på at med god innsats fra oss og dem, skal også de studentene klare å stå blant annet medikamentregning, sier Svineng.

NRK anbefaler