Hopp til innhold

Russiske krav blir for strenge for norsk presse

Ingen representanter fra norske medier skal delta når jobben med å fjerne radioaktivt søppel fra Andrejevbukta begynner.

Andrejevbukta

I Andrejevbukta i Murmansk fylke, fem mil i luftlinje fra Kirkenes, ligger det lagret 22.000 brenselsstaver fra den sovjetiske ubåtflåten. Nå starter opprydningen.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Det har tatt 20 år og har kostet et ukjent antall hundre millioner euro, men om to uker begynner flyttingen av det farlige avfallet.

Både NTB og NRK har valgt å trekke seg fra arrangementet på grunn av kravene de russiske myndighetene stilte til besøket. Det er blant annet ikke lov å stille med egen kameraoperatør.

Anne Ånstad

Reportasjeredaktør i NTB, Anne Ånstad, sier hun synes det er synd at de ikke kommer inn og får tatt egne bilder. – Dette hadde vært veldig interessant for oss.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ikke aktuelt

Reportasjeredaktør i NTB, Anne Ånstad, sier de opprinnelig ønsket å dra for å ta stillbilder til NTB scanpix.

– Det å dra dit uten å få garantier for at vi kan ta egne bilder er ikke aktuelt for oss. Det er i utgangspunktet en veldig ressurskrevende reportasjetur å dra på, og er uaktuelt uten å være sikra de bildene som vi ville ha, sier Ånstad.

Hun sier de planla turen allerede i februar og at de fikk beskjed tre-fire uker før avreise at det ikke var sikkert at de kunne stille med eget kamera.

– Det er urovekkende at russiske myndigheter legger slike begrensninger på utenlandske mediers muligheter for å levere fri og uavhengig journalistikk fra hendelsen i Andrejeva. Jeg har full forståelse for at norske medier ikke godtar en slik ordning, sier assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø.

– Ved at all filming og opptak er overlatt til en russisk fotograf vil premissene for leveransene til utenlandske medier i stor grad være lagt.

Reidun Kjelling Nybø, konstituert generalsekretær Norsk Redaktørforening

– Norske medier vil i begrenset grad ha noen mulighet til kontroll av hvorvidt den russiske fotografen opptrer i tråd med presseetiske regler, sier assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø.

Foto: Pressebilde/Norsk Redaktørforening

– Beklagelige begrensninger

Ettersom arrangementet finner sted på et militært område, har russiske myndigheter lagt strenge begrensninger på bruk av kamera og opptaksutstyr.

UD sier de lenge har vært i dialog med russiske myndigheter om arrangementet i Andrejevbukta, og fortalt dem at konsekvensen av restriksjonene vil være at norsk presse ikke dekker arrangementet.

– Vi har gitt tydelig beskjed om at de begrensningene de har foreslått ikke ville være akseptable for norsk presse. Fra UDs side synes vi disse begrensningene er beklagelige, ettersom dette er den første utskipingen av radioaktivt materiale fra Andrejevbukta, sier underdirektør ved UDs kommunikasjonsenhet, Kristin Enstad.

Hun sier at arrangementet er en viktig milepæl i atomsikkerhetssamarbeidet.

– Dette er en begivenhet som ville være av interesse for et bredere publikum enn de som er til stede på selve dagen.

Kristin Enstad i Utenriksdepartementet

Kristin Endestad i Utenriksdepartementet.

Foto: Lisbeth Jørgensen / NRK