Hopp til innhold

Regjeringen åpner for forbud i turistfisket

– Det er kanskje på tide å ta diskusjonen, sier statssekretær Roy Angelvik (Frp). Fiskeridepartementet åpner for å forby turister å ta fisk med seg ut av Norge.

Fisketurister

– Skal vi la utenlandske turister bo og fiske i Norge, men forby dem å ta fisk med seg hjem? spør Nærings- og fiskeridepartementet.

Foto: Pål Hansen / NRK

Bøtesatsene for å ta med mer fisk enn lovlig ut av Norge ble nylig doblet. Samtidig blir flere og flere turister stoppet. Nå vil Nærings- og fiskeridepartementet diskutere tiltak.

Roy Angelvik (Frp)

Statssekretær Roy Angelvik (Frp) vil ha diskusjon om fisketurismen, og om turistene skal få ta med seg fisken ut av Norge eller ikke.

Foto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

– Skal vi la utenlandske turister bo og fiske i Norge, men forby dem å ta fisk med seg hjem? Eller skal vi ha det som i dag, at vi har et tak på noen kilo, som igjen gjør at vi må ha et enda strengere kontrollregime? spør statssekretær Roy Angelvik (Frp).

Han sier regjeringen nå skal finne svar på disse spørsmålene sammen med andre myndigheter og næringen selv.

– Feil å svare på enkelttiltak

Næringslivet i Vest-Finnmark ba nylig regjeringen rydde opp i reglene. Mona Saab som driver med turistfiske på Sørøya i Finnmark, var en av aktørene som ønsket regjeringen på banen.

Mona Jakobsen Saab

Turistgründer Mona Jakobsen Saab imøteser dialog med myndighetene.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

– Jeg setter stor pris på at statssekretæren inviterer til dialog for å se på helheten. Det er viktig å se hvordan ulike tiltak kan bidra til å styrke turistfiskenæringa, sier Saab som driver Big Fish Adventure.

Hun ønsker ikke å kommentere hvordan et forbud vil kunne påvirke hennes bedrift.

Heller ikke NHO Arktis ønsker å svare konkret på utspillet fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Målfrid Baik, regiondirektør NHO finnmark

NHOs Målfrid Baik vil ikke svare om et mulig forbud nå.

Foto: Moment Studio

– Vi er veldig positive til å gå i dialog med myndighetene om hvordan man skal få vekk useriøse aktører i denne næringen, sier regionredaktør Målfrid Baik i NHO Arktis.

– Hvilke konsekvenser vil et forbud mot at turister tar fisk med ut av Norge få for bedriftene som driver med fisketurisme?

– For oss blir det feil å svare på enkelttiltak nå, vi må skaffe oss et bedre kunnskapsgrunnlag før vi begynner å diskutere løsninger, sier Baik.

– Ministeren føler trykket

Turistfisket har vært gjenstand for intens debatt siste månedene, stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) mener dette er årsaken til utspillet fra regjeringen.

Geir Iversen

Geir Adelsten Iversen (Sp) stiller seg positiv til at regjeringen ønsker dialog.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Jeg tror fiskeriministeren nå føler et visst trykk fra befolkningen på å gjøre noe med fisketurismen, og så er han litt usikker på hvordan han skal håndtere det, sier Iversen.

Han synes at ytterkantene som nevnes er radikale. Spesielt forslaget om å forby å ta med seg fisk ut av landet.

– Selv om det kanskje er det man burde gjøre, sier Iversen.

Men politikeren fra Senterpartiet er positiv til at regjeringen er i modus for dialog.

– Hvis regjeringen er ute etter å skape dialog, så er jeg temmelig sikker på at det skal være mulig å bli enig. Jeg tror ikke fiskerne er ute etter å forby havfisketurisme totalt, men man er ute etter å få kontroll.

Nærings- og fiskeridepartementet påpeker at regjeringen ønsker aktivitet langs kysten, og at næringsliv skal få mulighet til å bygge seg opp.

– Så blir den store debatten hvilke tiltak som gjør at vi samtidig best håndterer og kontrollerer uttaket av fisk, sier Roy Angelvik (Frp).

Tollere beslaglegger fiskefilet

Tolletaten gjør stadig store beslag av fisk fra turister.

Foto: Tolletaten