Prissjokk for å frakte bil med hurtigbåt

I dag koster det en vanlig fergebillett å få bilen med på hurtigbåten til øyene i Vest-Finnmark. Får Finnmark fylkeskommune det som de vil prisen neste år bli opptil 15 ganger dyrere.

Bil på hurtigbåt

Slik foregår transport av bil til enkelte øysamfunn i Finnmark. Og nå tidobles prisen, til store protester.

Foto: Allan Klo

– Forslaget som nå er lagt fram innebærer en prisøkning fra rundt 300 kroner i dag til opp mot 4.000 kroner. Det er uhørt at det skal koste så mye for å få med seg bilen utover, sier Måsøys fungerende ordfører, Tor Bjarne Stabell.

Tor-Bjarne Stabell

Tor-Bjarne Stabell er fungerende ordfører i Måsøy.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Hittil har det kostet det samme som en fergebillett å ta med bilen ut til en del øysamfunnene som ikke har vanlig fergekai. Flere anløp i Måsøy og på Sørøya trafikkeres av hurtigbåt som også kan ta med personbiler. Da heises bilene både ombord og på land.

Dette skjer like etter at det ble klart at nye kaier der bilene kan kjøre ombord blir betydelig dyrere enn tidligere beregnet.

Forslag uten høring

Men nå foreslår fylkeskommunen å innføre godstakst. Og det uten at forslaget verken har blitt orientert om eller blitt sendt på høring.

Samferdselssjef i Finnmark, Per Bjørn Holm-Varsi sier det ikke er vanlig at alle forslag sendes ut på høring.

Samferdselssjefen begrunner endringene med at man vil ha et likt system for alle øysamfunn uten fergeleie. Forslaget skal behandles av fylkespolitikerne i neste uke.

Og endringene i pris for å ta med bil er bare en av en lang rekke saker om hurtigbåtruter som har skapt misnøye i Finnmark.

Til kai i Akkarfjord

En hurtigbåt legger til kai i Akkarfjord på Sørøya. Det er ett av stedene det ikke er mulig å kjøre biler i land.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– God skikk å høre på de berørte

M/S Årøy

Hurtigbåten M/S Årøy på vei inn mot Ingøy, Måsøy kommune.

Foto: Allan Klo

Tor Bjarne Stabell er urolig:

– Jeg reagerer kraftig på at ikke de berørte har fått noen informasjon. Det er uhørt at man med en takstjustering skal ta vekk en ordning som har vært i mange år.

Høyres fylkestingsrepresentant Vetle Langedahl fra Hammerfest er en av dem som får saka til behandling. Han stusser også over manglende høringsrunder.

– Jeg syns det er god skikk å la berørte parter bli hørt uansett, og spesielt når det påvirker så mye som dette gjør, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark