Hopp til innhold

3 av 4 finnmarkinger er positive til innvandring

Velgerne i Finnmark er positiv til bosetting av folk fra utlandet, viser meningsmåling. Fremskrittspartiet er ikke overrasket.

Innvandrerkvinner

Tre av fire finnmarkinger mener antallet bosatte utlendinger i kommunen er bra eller bør økes. (Illustrasjonsfoto).

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Velgerne i Finnmark er positiv til bosetting av utlendinger i egen kommune. Det viser en meningsmåling utført for NRK.

Et tusen finnmarkinger er i meningsmålingen spurt om sine holdninger til bosetting av utlendinger.

Tre av fire finnmarkinger mener antallet er bra eller bør økes.

Én av fem vil ha mer

Finnmark stats2

Hva er din holdning til bosetting av fremmedkulturelle i din kommune ?

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 

Alder   

Total

 

18-24 år

25-39 år

40-59 år

+60 år

 

Bør økes

27.4%

15.8%

20.9%

12.7%

18.0%

Bør reduseres

31.0%

22.3%

18.3%

20.1%

21.3%

Bra som det er

31.0%

52.2%

51.0%

59.0%

51.2%

Ingen bestemt oppfatning

10.6%

9.7%

9.9%

8.2%

9.5%

Halvparten sier at antallet bosatte fremmedkulturelle i egen kommune er bra som det er, mens nesten en av fem mener dette tallet bør økes.

I Vadsø er det i dag om lag 600 asylsøkere og bosatte utlendinger.

Positiv erfaring

Varaordfører i Sosialistisk Venstreparti, Rolf Arne Hansen, mener det er nyere historiske grunner til den positive holdningen til utlendinger.

– Tamilene var her på 90-tallet og sørget for at fiskeindustrien gikk rundt. Så jeg tror det er en grunnleggende positiv holdning til innvandring, sier han.

– Ikke overrasket

Jan-Henrik Fredriksen

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Finnmark, Jan Henrik Fredriksen, mener de fleste samfunn i Finnmark har stor nytte av arbeidsinnvandring.

Foto: Henry Johansen / NRK

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Finnmark, Jan Henrik Fredriksen, er ikke overrasket over resultatet i undersøkelsen.

– Jeg vil tro at for de fleste samfunn i Finnmark så snakker vi om arbeidsinnvandring, som hvert enkelt samfunn har stor nytte og bruk av, sier han.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark