Hopp til innhold

Positiv til samiske navn

Ordfører i Lyngen, Werner Kiil vil gjerne ta i bruk det samiske navnet på Lyngen kommune, Ivgu suohkan.

Det er sametingsrepresentant Tor Mikalsen i Norske Samers Riksforbund (NSR) i Kåfjord som foreslår at kommunene i Nord-Troms bør bruke sine samiske navn ved siden av det norske.

Disse navnene bør tas i bruk på brevhoder, kommunenes hjemmesider, kommuneskilt og lignende, mener han.

Forslaget fra Mikalsen er også vedtatt av årsmøtet til NSR i Kåfjord.

Forslaget kommer etter at regjeringen foreslo å innføre samisk navn på Troms fylke, noe som førte til at Fylkesmannen i Troms innførte tospråklige brevhoder på Samefolkets dag, 6. februar.

- Nord-Troms et samisk område  

- Nord-Troms er et samisk områd og vi mener det samiske språket bør synes her. I dag er det bare eldre som snakker språket. Hvis det blir mer synlig på kommunenes brevhoder og hjemmesider, vil det vise at samisk er et levende språk og flere unge vil lære det, sier han.

Han mener også at kostnadene ikke vil bli så store.

Fem av de seks kommunene i Nord-Troms er i dag uten offisielt samisk navn. Heller ikke er de underlagt samisk språklov, slik Gaivouna soukan eller Kåfjord kommune har vært siden 1994.

I Nord-Troms er reaksjonene forskjellige. Mens folk på gata på Skjervøy som NRK har snakket med er litt skeptisk, er det en litt annen stemning på Lyngseidet.

Tung samisk bastion

Ordfører i Lyngen Werner Kiil er positiv til forslaget.

- Vi har så pass dype røtter i det samiske, at det vil være riktig, sier han.

Han regner med at det vil bli reaksjoner dersom dette skulle gjennomføres, men han sier at de som har lest historien vet at Lyngenfjorden er en tung samisk bastion og da er det riktig å ta et slikt skritt, sier han.

Sekretær Ellinor Larsen i Lyngen kommune er imidlertid litt skeptisk til å innføre samisk navn uten å innføre den samiske språkloven helt og holdent. Hun tror at folk vil føle seg lurt dersom de tror at de ansatte i kommunen behersker samisk, og forventer svar på samisk, noe de ikke vil få fordi de ansatte ikke kan språket.

Navnene er:

Storfjord kommune - Omasvuona suohkan

Lyngen kommune - Ivgu suohkan

Skjervøy kommune - Skiervvá suohkan

Nordreisa kommune - Ráissa suohkan

Kvænangen kommune - Návuona suohkan