Hopp til innhold

– Målrettet arbeid har gitt resultater

Politiet i Troms har blitt mer effektive. Det er den nye politimesteren godt fornøyd med.

Førstestatsadvokat Ole B. Sæverud

Nytilsatt politimester i Troms Ole B. Sæverud kunne presentere positive resultater for første halvår i 2012.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

Ole B. Sæverud holdt torsdag sin første pressekonferanse som politimester for Troms politidistrikt.

– Det vi på øvre nivå er mest fornøyd med er at antallet ikke-avgjorte saker har gått betydelig ned fra årsskiftet. Det medfører også at vi får en høy oppklaringsprosent, sier han til NRK.

Betydelig reduksjon

I presentasjonen av resultatene for første halvår i 2012 kom det frem at Troms politidistrikt har mer enn 400 færre saker som ikke er ferdigbehandlet siden nyttår.

– Da var vi på om lag 1050 uavgjorte saker som var eldre enn tre måneder, og nå er vi nede på rundt 650. Det er en betydelig reduksjon, og en viktig forutsetning for å prestere godt på andre områder.

I tillegg har oppklaringsprosenten økt til nærmere 60 prosent.

Annet satsingsområde

Einar Sparboe Lysnes

Politiinspektør Einar Sparboe Lysnes.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Selv om de satte seg dette som mål allerede i januar, sier Sæverud at bakgrunnen for at de har fått det til er sammensatt.

– Man har jobbet målrettet i forhold til å få ned det tallet. Det har litt med kapasitet å gjøre, det har noe med prioritet og kontroll å gjøre. Og når man jobber med såpass mangefasetterte oppgaver som det politiet har, må man prioriere ting litt i faser.

Politiinspektør Einar Sparboe Lysnes sier at de dette halvåret har skiftet satsingsområde, og at det er en av grunnene til at antallet uavgjorte saker har gått ned.

– I 2010 og 2011 har vi jobbet veldig målbevisst i forhold til å avdekke større kriminelle nettverk. Det har selvfølgelig gått på bekostning av andre ting.

– Vellykket

Men selv om prioriteringen av alvorlig, organisert kriminalitet - som for eksempel Hells Angels' narkotikavirksomhet - har ført til flere uavgjorte saker, mener Sparboe Lysnes at politiet på mange måter har lykkes i kampen mot den organiserte kriminaliteten.

– Vi har lykkes på den måten at vi føler vi har greid å få omverdenen til å forstå at dette er et miljø som begår alvorlig kriminalitet, og som samfunnet ikke er tjent med å ha i sitt nærmiljø.

– Det er et poeng i seg selv, i forhold til å forebygge kriminalitet, å hindre rekruttering til dette miljøet, sier Sparboe Lysnes

Større sak på gang

Politimester Sæverud følger opp, og sier han er fornøyd med jobben som er gjort mot MC-klubben.

– Det er ikke det at de kjører motorsykkel som er problemet, det er alt det de gjør når de ikke kjører vi ikke liker, sier han.

– Nå sitter den antatte lederen i fengsel og soner en dom. I tillegg så er det en større narkotikasak under opprulling som involverer flere Hells Angels-medlemmer, så det må jeg si meg fornøyd med.

Siste fra Troms og Finnmark