Hopp til innhold

Pokeranke avvist

Hålogaland lagmannsrett har avvist anken fra statsadvokaten, etter at fem pokerspillere i februar ble dømt i tingretten.

De fem ble dømt til betinget fengsel i 30 og 36 dager for brudd på lotteriloven/pengespilloven.

De ble imidlertid ikke dømt for grove brudd på loven.

Derfor anket statsadvokaten saken, men denne anken er altså nå avvist.