Hopp til innhold

Partimedlemsskap gir barnehageplass

Barn av samepolitikere havner først i barnehagekøen.

Ny barnehagelov

Barnehage (illustrasjonsfoto).

Foto: Helge Aarrestad / NRK

En plass i den samiske barnehagen Alta Siida kan bli avgjort ut fra foreldrenes politiske tilknytning. Barnehagen, som får tre millioner kroner i offentlig støtte årlig, eies og drives av Alta sameforening. Foreninga er tilknytta Norske Samers Riksforbund og medlemmer av dette partiet favoriseres ved tildelinga av barnehageplasser.

Provoserer

– Jeg ser ikke det som et problem, men jeg har full forståelse for at folk som ikke får plass syns at det er ille og gjerne vil forandre kriteriene, sier styrelederen i barnehagen, Jan Erik Henriksen.

Norske Samers Riksforbund har i nær 20 år hatt makta på Sametinget og er nå tingets største opposisjonsparti. Opptakskriteriene til den samiske barnehagen fastslår at medlemmer av partiet skal prioriteres. At en barnehage med over tre millioner kroner i offentlig støtte tar inn barn etter politisk tilhørighet skaper reaksjoner.

Vil ha endring

– Jeg synes det er helt feil at politisk medlemskap skal vektlegges når det gjelder barnehageopptak, sier Monica Nielsen, som er nestleder i Omsorgsutvalget for barn og unge (Ap).

– Hvorfor det?

– Alle ungene i Alta skal ha de samme kriteriene for å få barnehageplass i Alta.

Kommunen revurderer

– Så lenge barnehagen er godkjent så er også vedtektene godkjent og da er også opptakskriteriene godkjent. Så lenge vi er godkjent har vi rett på å få tilskudd fra både staten, kommunen og i vårt tilfelle også fra Sametinget, sier Jan Erik Henriksen.

Nå vil Alta kommune likevel vurdere opptaksvedtektene til den samiske barnehagen på nytt.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark