Hopp til innhold

Oslo Peace Days: Forsoning for framtida

– Hvilke virkninger ser vi av norske myndigheters politikk ovenfor samene, kvenene og norskfinnene i dag?

Dette skal Oslo Peace days ta opp under deres arrangement Forsoning for framtida.

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb hos Sannhets- og forsoningskommisjonen – som skal avgi sin rapport for 2023 – tar opp Sannhet og forsoning på norsk: Hvorfor trenger vi denne kommisjonen og hva skal den kartlegge?

Blant temaene finner man også Ung, urban og kvensk: Ressurser og utfordringer i dagens Norge.

Oslo Peace days holdes årlig i desember, hvor Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, PRIO og Universitetet i Oslo slår seg sammen og arrangerer arenaen hvor alle inviteres til å diskutere og lære mer om disse viktige temaene.

Arrangementet holdes i Domus Bibliotheca, UiOs nye arena for dialog og formidling, og er gratis- og åpent for alle.

Kvensk, samisk og norsk flagg utafor Ishavskatedralen
Foto: Laila Lanes