Ønsker sikring på Sandnessundbrua

Sandnessundbrua bør få sikkerhetsgitter på lik linje med Tromsøbrua i Tromsø. Det mener ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. En rapport Nordlys har fått tilgang til viser at ingen har omkommet fra Tromsøbrua som følge av hopp de siste ti årene. Tallene ser annerledes ut fra Sandnessundbrua. - Det fungerer å sikre bruene, konkluderer spesialkonsulent Marianne Larssen med til Nordlys. Hun mener denne debatten må tas før eventuell ny bruforbindelse til Kvaløya.