Hopp til innhold

Ønsker flere havner i Tromsø

Utvalg tror på lysende fremtid for fiskevær i kommunen.

Sommarøy

Sommarøy.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Den økte fiskeriaktiviteten utenfor Troms på grunn av endret vandringsmønster for torsk og skrei kan skape en positiv framtid for mange fiskevær i Tromsø kommune.

Tirsdag la et kommunalt oppnevnt fiskeriutvalg sin innstilling. De ønsker sterk utbygging av havner i mange fiskevær i landsdelenes største kommune.

Utvalget slår fast at fiskeri er den viktigste næringa for Tromsø kommune, 66 prosent av all fisk som bringes i land i Troms fylke landes i Tromsø kommune. Selv om antall fiskere og båter har gått ned, er verdiskapningen svært stor.

– Helt avgjørende

Utvalget har spesielt sett på forholdene i fiskerisamfunn som Vengsøy, Sommarøy, Brensholmen, Oldervik, Kvaløyvågen, Tromvik og Løksfjord.

Her blir det foreslått mange konkrete tiltak som kaier, moloer, bunnkjetting, flytebrygger og bølgedempere, sier leder av utvalget, Arne Luther.

– Fra utvalgets side anser vi det som helt avgjørende for fiskeværene som sogner til Tromsø kommune at de får sin del av muligheten til å drive service og mottak for fiskere. Det er helt avgjørende for konkurransen det trolig vil bli om råstoffet.

Slakter Tromsø Havn

Utvalget har også sett på forholdene i Tromsø Havn, som eies av Tromsø kommune. I dag skyr fiskerne Tromsø Havn, i følge Arne Luther. Prisen for å ligge ved kai er svært høy, og det har også til tider vært dårlige sanitære forhold.

Mange fiskerisamfunn i Tromsø kommune mener de ikke blir tatt nok på alvor av den politiske ledelse i Rådhuset, og ordfører Arild Hausberg tar selvkritikk:

– Helt klart. Vi har vel famlet litt i måten å møte distriktssamfunnene på, og spesielt fiskeriområdene i denne kommunen. Jeg håper vi skal få utviklet fiskerisamfunnene slik at vi ikke bare stabiliserer, men at vi i noen grad også kan øke tilflyttingen til disse områdene.