Hopp til innhold

Ønsker felles helikopter for styrket beredskap

Politimesterne i Finnmark ønsker seg en felles helikoptertjeneste for helse, brann, politi, fengsel, toll og natur.

Torbjørn Aas

Politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Aas, ønsker felles helikoptertjeneste.

Foto: NRK

Utspillet kommer fra politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Aas.
Han får støtte fra politimester i Østfinnmark, Ellen Katrine Hætta.

- Et felles helikoptertilbud vil kunne gi folk raskere og bedre tjenester, mener Aas.

Bedre beredskap

Aas ser for seg en helikoptertjeneste som kan romme både helsevesen, politi, brannvesen, fengsel, toll og natur.

Han presiserer at dette hadde krevd utstyr som takler klimaet gjennom alle årstider og som kan dekke hele Finnmark.

- Politiet skal hjelpe innbyggerne, det skal også de andre etatene, og da synes jeg vi skal ha tilgang på den transporttypen som gjør oss best i stand til å hjelpe folk, sier politimester Aas.


Støtter kollega

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Østfinnmark, Ellen Katrine Hætta, støtter forslaget.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Han får støtte fra kollegaen i øst, Ellen Kathrine Hætta. Hun kan fortelle om eksempler i Finnmark hvor en slik helikoptertjeneste kunne ha reddet liv.

- Vi hadde en episode i fjor vinter på vidda i Karasjok hvor vi fikk lovnad om helikopter for å løfte politiet inn til en hytte som sto i brann. På grunn av teknisk svikt fikk vi ikke det helikopteret, men også der tenker jeg at det hadde vært utrolig greit å få løftet både politi, helse og brannvesen i samme helikopter fem mil inn på vidda. Da kunne hjelpa ha vært der med en gang, sier Ellen Katrine Hætta.

Kortere responstid

Også Torbjørn Aas mener det finnes mange eksempler der politiet kunne løst oppdrag på andre måter ved bruk av helikopter.

Han sier bruk av bil i flere tilfeller kan ta for lang tid, og en helikoptertjeneste vil korte ned på utrykningstid og responstid.

På denne måten vil politiet kunne komme raskere til stedet og gi folk hjelp på et tidligere tidspunkt.

- Jeg tenker at i visse tilfeller så kunne det vært med på å redde liv. I hvertfall vil det utgjøre en veldig trygghetsfaktor, sier Aas.

Begge politimestrene vil ta saken opp med Finnmarkspolitikerne på stortinget neste uke.


DSB positive til forslaget

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er positivt til en felles helikoptertjeneste for nødetatene i Finnmark.

- Det ser vi positivt på og ønsker å bidra inn i det. Også for mitt felt, som er brann og redning, vil det være aktuelt å bli med på en sånn diskusjon, sier Anne Rygh Pedersen i direktoratet.

Løsning for flere steder i landet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Pedersen hos DSB mener at ved å samle ressursene i en helikoptertjeneste for å dekke behovet bedre, kan være en løsning.

Hun sier dette kan være en løsning for flere steder i landet der avstandene er store, og ikke bare i Finnmark.

- I mange tilfeller vil helikopterbistand bidra til å korte ned responstiden. Vi vil ikke kunne basere oss kun på helikoteret, men det vil være et viktig supplement til den felles beredskapen.

Får støtte fra Helse-Nord

Politimesternes forslag får òg støtte av fagdirektør i Helse-Nord, Jan Norum.

Han mener derimot om det skulle tre i kraft en slik tjeneste at det ikke må bli et overraskelsesmoment for pasientene om de møter politi og ikke lege i helikopteret.

- Vi vil gjerne se på forslaget og kan se at politiet kan ha behov for helikopterressurser, sier Norum.