Økt petroaktivitet i Finnmark

Leverandørindustrien i Nord-Norge leverte i 2016 varer og tjenester for 3,17 milliarder kroner, en reduksjon på 32 prosent fra 2015. Dette er den laveste omsetningen som er registrert siden målingene startet i 2010.
Det er spesielt i Nordland og Troms at tilbakegangen i sysselseting merkes. I Finnmark har derimot sysselsettingen økt med 18,4 prosent, viser en rapport fra Kunnskapsparken Bodø.