Ny runde for Harstadpakken

– Kommunestyret i Harstad må behandle søknaden om mer penger til Harstadpakken på ny, sier statsekretær i samferdselsdepartentet, Tommy Skjervold. Veiprosjektet mangler 900 millioner kroner for bli fullført. For å få mer penger fra staten må kommunen selv dekke 20 prosent av kostnadene. – Det er usikkert om kommunen har oppfylt kravet om egenandel, sier Skjervold.

Nyheter fra Troms og Finnmark