Hopp til innhold

Ny rapport frikjenner Filmcamp

Revisjon viser at Filmcamp ikke misbrukte offentlige penger.

FilmCamp Målselv

Filmcamp i Målselv er et ressurs- og produksjonssenter for film- og TV-produksjon.

Foto: Arild Moe / NRK

Filmcamp i Målselv har ikke brukt offentlige penger i strid med regelverket, slår en ny revisjonsrapport fast.

«Revisor finner på bakgrunn av sin kartlegging (...) ikke grunnlag for å rette vesentlig kritikk mot FilmCamp AS sin bruk av offentlige midler i perioden kartleggingen gjelder», skriver KomRev Nord, som har laget rapporten på oppdrag fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune.

Kjetil Jensberg

Kjetil Jensberg grunnla Filmcamp i 2005 sammen med Svein Andersen.

– Revisoren har gjort et solid stykke arbeid, sier Filmcampsjef Kjetil Jensberg til NRK.

– Tvilsom dobbeltrolle

Nesten helt siden etableringen i 2005 har det vært bråk om måten Filmcamp har vært drevet på. Kritikerne har ment at penger som egentlig skulle gå til filmprodusenter isteden har gått i Filmcamps egen lomme.

– Filmcamp har en tvilsom dobbeltrolle. Det skal dele ut offentlige midler fra filmfondet til uavhengige filmarbeidere, men bruker selv fondet til å finansiere egen drift, sa tidligere leder for Produsentforeningen i Nord-Norge, Knut Skoglund til DN i 2014.

Skoglund – som selv var i pengekrangel med Filmcamp i forbindelse med innspillingen av filmen Rare Exports – sendte bekymringsmelding til Kulturdepartementet og Økokrim, men begge etatene sa nei til å gjøre videre undersøkelser.

Til slutt endte saken hos kontrollutvalget, som vedtok å gjennomføre en såkalt forvaltningsrevisjon. Det er denne rapporten som nå i all hovedsak frikjenner Filmcamp.

Utydelige vilkår

På 10 år mottok Filmcamp vel 70 millioner kroner i fondstilskudd fra Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune. Filmcamp erkjenner at ikke alt har gått filmproduksjon, men at deler av potten i tidsrommet 2008-2011 ble brukt til å utvikle infrastruktur i Filmcamp, samt til utvikling av selskapets filmfaglige kompetanse.

Filmcamp kunne gjøre dette fordi «vilkårene for bruken av statstilskuddene og de regionale matchingsmidlene ikke var entydig avklarte», skriver revisor.

Jensberg svarer slik på spørsmålet om Filmcamp har utnyttet regelverket.

– Regelverket gav rom for mange tolkninger, og vi mottok aldri noen kritikk for måten vi fortolket det på. Vi forholdt oss til mulighetene vi var gitt, sier Jensberg.

I 2012 satte Kulturdepartementet foten ned. Det slo fast at utviklingsvirksomheten Filmcamp drev med ikke lenger kunne finansieres med statstilskudd. Filmcamp måtte tilbakebetale 900 000 kroner, samtidig ble ordlyden i tildelingsbrevene tydeliggjort.

Knut Skoglund

Knut Skoglund var tidligere leder for Produsentforeningen i Nord-Norge.

Den tidligere lederen i produsentforeningen i Nord-Norge er skuffet over rapportens konklusjon, men sier kritikken har hatt betydning.

– Kritikken hjalp, fordi både Kulturdepartementet og fylket har strammet inn på vilkårene for tildeling, sier Knut Skoglund til NRK.

Idag får ikke Filmcamp lenger fondstilskudd fra staten og fylket. Pengene går isteden til det nyopprettede «Filmfond Nord», som eies av de tre nordnorske fylkeskommunene.

– Vi har hele tiden ment at offentlige fondspenger ikke skulle gå til Filmcamp, fordi det var uryddig. Dette er det nå ryddet opp i, sier Skoglund.

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune behandler rapporten 10. oktober.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark