Hopp til innhold

NVE offentliggjør nye kraftprosjekt i Finnmark

Torsdag legger Norges vassdrags- og energidirektorat fram en liste over nye kraftprosjekter i Finnmark. For å spare tid skal prosjektene behandles samtidig.

I fjor ba regjeringen NVE om å prioritere konsesjonsbehandling av kraftprosjekter i Finnmark. Sist høst hadde NVE derfor møter med en rekke aktører for å få innspill til hvordan behandlingen bør gjennomføres i årene framover.

Målet er å sende ut en høring i løpet av høsten. Formålet er å få innspill til hvilke temaer som bør utredes nærmere i prosjektsøknadene, skriver NVE i en pressemelding.

Dønnesfjord vindkraftverk
Foto: Allan Klo / NRK