Kommentar

NRK i Nord-Norge slår sammen TV- og radiosendinger

Denne uken har NRK Troms og Finnmark og NRK Nordland slått sammen sine TV-sendinger på NRK1 til én fellessending med avvikling fra Bodø. Det samme kommer vi til å gjøre neste uke.

Nordnytt

Vi slår sammen TV-sendingene i to uker, for å kunne prioritere nyhetsproduksjon.

Foto: VIBEKE PAULSEN CERÓN

Bakgrunnen er bemanningsmessige utfordringer i NRK Troms og Finnmark, i hovedsak som følge av koronasituasjonen.

I likhet med mange andre har også NRK-ansatte blitt satt i hjemmekarantene, eller har barn som må tas ekstra vare på nå som skoler og barnehager er stengt.

Flere av våre medarbeidere er plassert på hjemmekontor, nettopp for å hindre smitte mellom hverandre og på den måte sette store deler av redaksjonen ut av spill.

Summen av dette gjør at vi må ta noen grep, for å verne om vår operative kraft og opprettholde et godt nyhetstilbud for publikum i en vanskelig tid.

Sammenslåingen gjør oss bedre i stand til å prioritere nyhetsproduksjonen til nett. Vi får også mer rom for å gå i dybden på den spesielle situasjonen landet befinner seg i akkurat nå, noe som er i kjernen for den samfunnskritiske rollen media har.

Sammenslåtte TV-sendinger i Nord-Norge er ikke et permanent tiltak, men en vurdering NRK gjør fra uke til uke, basert på den bemanningsmessige situasjonen vi står i nå med koronapandemien.

Programleder Ole Marius Hågensen Rørstad

Programleder Ole Marius Hågensen Rørstad er et kjent TV-fjes i Nordland. Den siste uken har han også gitt oss nyheter fra Troms, Finnmark og Svalbard.

Foto: Oliver Rønning / NRK

Felles ettermiddagssendinger på radio

I tillegg til sammenslåtte TV-sendinger i Nord-Norge har NRK Troms og Finnmark felles ettermiddagssendinger på P1 denne og neste uke.

Denne uka sender vi fra Tromsø, mens neste uke sender vi fra Alta. Begrunnelsen for sammenslåingen av radiosendingene på ettermiddagen er den samme som for felles TV-sendinger.

NRK er en del av kriseberedskapen i Norge, blant annet ved at P1 er landets beredskapskanal. Det gjør at NRK har et ansvar for å sikre at man er i stand til å utføre nyhetsoppdraget sitt, og sørge for at nyheter og informasjon når ut til befolkningen.

Morgensendingene på P1 i både Troms og Finnmark er viktige kanaler for publikum til å oppdatere seg på lokale nyheter om hva som skjer i sitt nærområde. Disse sendingene berøres ikke, og vil gå som normalt både i Troms og i Finnmark.